Αρχική Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. - βιβλιοθήκη - εργαστήρια τέχνης - μουσικά εργαστήρια - θέατρο "Δ. Κιντής" - αναψυκτήριο - επικοινωνία

Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.
ΜΕΛΗ Δ.Σ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.


ΑΠΟΦΑΣΗ 1 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 4 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 5 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 6 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 7 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 10 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 12 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 13 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 14 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 15 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 16 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 17 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 18 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 19 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 20 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 21 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 22 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 23 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 24 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 26 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 27 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 28 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 29 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 30 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 31 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 32 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 33 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 34 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 35 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 36 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 37 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 38 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 39 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 40 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 41 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 42 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 43 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 44 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 45 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 46 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 47 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 48 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 49 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 50 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 51 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 52 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 53 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 54 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 55 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 56 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 57 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 58 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 59 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 60 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 61 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 62 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 63 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 64 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 65 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 66 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 67 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 68 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 69 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 70 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 71 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 72 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 73 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 74 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 75 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 76 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 77 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 78 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 79 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 80 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 81 2020
  Κατεβάστε το Σχετικό Έντυπο
 Login   powered by suntech s.a.