Αρχική Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. - βιβλιοθήκη - εργαστήρια τέχνης - μουσικά εργαστήρια - θέατρο "Δ. Κιντής" - αναψυκτήριο - επικοινωνία

Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.
ΜΕΛΗ Δ.Σ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Δείτε τη Συνοπτική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2016 εδώ

Δείτε τη Συνοπτική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2017 εδώ

Δείτε τη Συνοπτική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2018 εδώ

Δείτε τη Συνοπτική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2019 εδώ

Δείτε τη Συνοπτική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2020 εδώ

Δείτε τη Συνοπτική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2021 εδώ

Δείτε τη Συνοπτική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2022 εδώ

Δείτε τη Συνοπτική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2023 εδώ
  Κατεβάστε το Σχετικό Έντυπο
 Login   powered by suntech s.a.