Αρχική Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. - βιβλιοθήκη - εργαστήρια τέχνης - μουσικά εργαστήρια - θέατρο "Δ. Κιντής" - αναψυκτήριο - επικοινωνία

Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.
ΜΕΛΗ Δ.Σ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
2023

6 Δεκεμβρίου 2023

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΜΕ 2 2023

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

4 Δεκεμβρίου 2023

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΜΕ 3 2023

9 Νοεμβρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 3 2023

ΑΙΤΗΣΗ

24 Μαϊου 20232022


2021


15 Δεκεμβρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 2/2021

ΑΙΤΗΣΗ
26 Νοεμβρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 1/2021

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ

Πίνακες αποτελεσμάτων ΣΜΕ 1/2021

5 Ιανουαρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΣΜΕ 1- 2020 - ΠΦΑ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ - ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟ  ΑΔΑ ΨΩΒΡΟΛ02-ΡΘΜ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ 1-2020


2020

7 Δεκεμβριου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 2-2020 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ 2-2020   ΑΔΑ 9ΓΨ5ΟΛ02-Σ5Κ


9 Ιανουαρίου 2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ & ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ3 2019  2019

24 Δεκεμβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 3/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ


18 Δεκεμβρίου 2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΜΕ 2-2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ


27 Νοεμβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ 

Αίτηση

Πίνακας μοριοδοτησης

Πίνακας απορριφθεντων


11 Νοεμβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  για την  πρόσληψη προσωπικού  με  σχέση  εργασίας ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου  χρόνου  διάρκειας  έως δύο (2)μήνες.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

7 Ιουνίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  για την  πρόσληψη προσωπικού  με  σχέση  εργασίας ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου  χρόνου  διάρκειας  έως δύο (2)μήνες


18 Απριλίου 2019

Πρακτικό Γνωμοδότηση για ΣΜΕ 1/2019 Μουσικών

5 Απριλίου 2019


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ

2018
13 Δεκεμβρίου 2018

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΜΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  ΣΜΕ 2- 2018  ΑΔΑ 67ΦΙΟΛ02-ΒΟ0

ΑΙΤΗΣΗ

21 Νοεμβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για τη σύναψη Σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 

16 Νοεμβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 3/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ 

ΑΙΤΗΣΗ

9 Μαϊου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  για την  πρόσληψη προσωπικού  με  σχέση  εργασίας ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου  χρόνου  διάρκειας  έως δύο (2) μήνες.

1 Μαϊου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2018 για τη λειτουργία  Τμημάτων  Εκμάθησης  Φωτογραφίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2018 για τη λειτουργία  Τμημάτων  Εκμάθησης  Μουσικής  - Μουσικών  Οργάνων» του «Δημοτικού Ωδείου Ηλιούπολης  Απόστολος Μόσχος


8 Μαρτίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2018
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ

Δείτε την αίτηση εδω

2017

20 Δεκεμβρίου 2017

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΜΕ) Δείτε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ  1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δείτε εδώ

Αποτελέσματα

5 Δεκεμβρίου 2017

Αποτελέσματα

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΜΕ 2-2017 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ


15 Νοεμβρίου 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Δείτε εδώ
Για την αίτηση πατήστε εδώ 


31 Οκτωβρίου 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Δείτε εδώ

16 Mαΐου 2017

ΣΟΧ Ιατρού 2017 Δείτε εδώΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 22.12.2016
Για το παράρτημα πατήστε εδώ
Για την αίτηση πατήστε εδώ

Για τους πίνακες πατήστε εδώ
----------

Γνωμοδότηση - πρακτικό τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης και επιλογής για την ανακοίνωση ΣΜΕ 2/2016 , δείτε εδώ

Ανακοίνωση πρόσληψης  22.11.2016
Για το παράρτημα πατήστε εδώ
Για την αίτηση πατήστε εδώ

----------

Ανακοίνωση πρόσληψης  9.6.2016

----------

Πίνακας μοριοδότησης ΑΜΕΑ

----------

Ανακοίνωση πρόσληψης

(Καθηγητές φυσικής αγωγής)

----------

Πίνακας αποτελεσμάτων ΣΜΕ 4/2015

(Γυμναστές)

----------

Πίνακας αποτελεσμάτων ΣΜΕ 3/2015

(Καλλιτεχνικό προσωπικό)

----------

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 4/2015

Δείτε το παράρτημα εδώ

Βρείτε την αίτηση εδώ

----------

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με αντίτιμο, συνολικής διάρκειας έως ένα (1) έτος, με τριάντα (30) άτομα, για την κάλυψη  αναγκών του Τμήματος Πολιτισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ», που εδρεύει στην Ηλιούπολη,  με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: α) «Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Δημοτικού Ωδείου Ηλιούπολης», β) «Λειτουργία Τμημάτων Εκμάθησης Ζωγραφικής», γ)  «Λειτουργία Τμημάτων Εκμάθησης Κατασκευής Εικαστικού Κοσμήματος», δ) «Λειτουργία Θεατρικού Εργαστηρίου», ε) «Λειτουργία Εργαστηρίου Φωτογραφίας» και στ) «Λειτουργία Τμημάτων Εκμάθησης Μουσικής-Μουσικών Οργάνων».
Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγµατοποιηθεί µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη της δηµοσίευσης της παρούσας σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες και συγκεκριµένα από 9/12/2015 έως και 18/12/2015.  
Η παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται καθηµερινά τις εργάσιµες ηµέρες, Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 9.00 π.µ έως 13.00 µ.µ.  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 3/2015

Βρείτε την αίτηση εδώ
  Κατεβάστε το Σχετικό Έντυπο
 Login   powered by suntech s.a.