Αρχική Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. - βιβλιοθήκη - εργαστήρια τέχνης - επικοινωνία - links - ωδείο - θέατρο "Δ. Κιντής" - αναψυκτήριο

Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.
ΜΕΛΗ Δ.Σ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. 2019

2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. 2020
  Κατεβάστε το Σχετικό Έντυπο
 Login   powered by suntech s.a.