Αρχική Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. - βιβλιοθήκη - εργαστήρια τέχνης - μουσικά εργαστήρια - θέατρο "Δ. Κιντής" - αναψυκτήριο - επικοινωνία

Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.
ΜΕΛΗ Δ.Σ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.
2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. 2021
2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. 20202019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. 2019


  Κατεβάστε το Σχετικό Έντυπο
 Login   powered by suntech s.a.