Αρχική Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. - βιβλιοθήκη - εργαστήρια τέχνης - μουσικά εργαστήρια - θέατρο "Δ. Κιντής" - αναψυκτήριο - επικοινωνία

Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.
ΜΕΛΗ Δ.Σ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙΜΕΛΗ Δ.Σ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΠΑΟΔΗΛ 2018

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΠΑΟΔΗΛ από Σεπτέμβριο 2019

Ορισμός Συντονιστών Δράσεων

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΠΑΟΔΗΛ 2020

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΠΑΟΔΗΛ 2021

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΠΑΟΔΗΛ 12/2021

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΠΑΟΔΗΛ 2023

  Κατεβάστε το Σχετικό Έντυπο
 Login   powered by suntech s.a.