Αρχική Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. - βιβλιοθήκη - εργαστήρια τέχνης - επικοινωνία - links - ωδείο - θέατρο "Δ. Κιντής" - αναψυκτήριο

Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.
ΜΕΛΗ Δ.Σ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.ΜΕΛΗ Δ.Σ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΠΑΟΔΗΛ 2018

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΠΑΟΔΗΛ από Σεπτέμβριο 2019

Ορισμός Συντονιστών Δράσεων

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΠΑΟΔΗΛ 2020
 Login   powered by suntech s.a.