Αρχική Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. - βιβλιοθήκη - εργαστήρια τέχνης - μουσικά εργαστήρια - θέατρο "Δ. Κιντής" - αναψυκτήριο - επικοινωνία

Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.
ΜΕΛΗ Δ.Σ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ



Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου "Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.)-Γρηγόρης Γρηγορίου" δημιουργήθηκε το 2011 (ΦΕΚ 618/18 Απριλίου 2011, β' τεύχος), από τη συγχώνευση των Ν.Π. "Δημοτική Βιβλιοθήκη-Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ηλιούπολης" και "Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης". 

Διοικείται από 15μελές συμβούλιο.

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΠΑΟΔΗΛ 2023








  Κατεβάστε το Σχετικό Έντυπο
 Login   powered by suntech s.a.