Αρχική Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. - βιβλιοθήκη - εργαστήρια τέχνης - μουσικά εργαστήρια - θέατρο "Δ. Κιντής" - αναψυκτήριο - επικοινωνία

εργαστήρια τέχνης
εικαστικά
θέατρο
παράλληλες δράσεις εργαστηρίων
Κανονισμός λειτουργίας Εργαστήριων Τέχνης
φωτογραφίαΚανονισμός λειτουργίας Εργαστήριων Τέχνης


Τα Εργαστήρια Τέχνης του Ν.Π. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης-Γρηγόρης Γρηγορίου» λειτουργούν ως προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης

Σκοπός τους είναι να προσφέρουν στους πολίτες όλων των ηλικιών την ευκαιρία να πειραματιστούν και να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από την τέχνη, να καλλιεργήσουν την αισθητική τους και να συμμετέχουν ενεργά στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης μας. 

Τα Εργαστήρια Τέχνης λειτουργούν με ευθύνη των διδασκόντων, οι οποίοι ορίζουν το αντικείμενο, την ύλη και την διάρκεια του κύκλου παρακολούθησης του κάθε Εργαστηρίου καθώς και τα όρια ηλικίας των μελών σε κάθε Τμήμα.

Κατόπιν εισήγησής τους, το Τμήμα Πολιτισμού καταρτίζει το ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας των τμημάτων του κάθε Εργαστηρίου καθώς και τον αριθμό των μελών που δύναται να συμμετέχουν σε κάθε τμήμα. Το Τμήμα Πολιτισμού διατηρεί το δικαίωμα διαίρεσης τμημάτων λόγω μεγάλης συμμετοχής ή κατάργησης τμημάτων, σε περίπτωση ελλιπούς συμμετοχής, κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Η ετήσια συνδρομή, οι δόσεις στις οποίες καταμερίζεται,  οι δικαιούχοι απαλλαγής από τη συνδρομή καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι να γίνουν μέλη, προσδιορίζονται με απόφαση  του Δ.Σ. του «Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.-Γρηγόρης Γρηγορίου». 

Το Ν.Π. δύναται, με απόφαση του Δ.Σ., να προσλαμβάνει σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, εξωτερικούς συνεργάτες-διδάσκοντες είτε για τη λειτουργία επιπλέον τμημάτων των Εργαστηρίων Τέχνης, που ήδη λειτουργούν με ευθύνη του προσωπικού αορίστου χρόνου του Ν.Π.,  είτε για τη δημιουργία νέων Εργαστηρίων, με ειδικότητες που δε διαθέτει το Ν.Π. 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Οι εγγραφές των Εργαστηρίων Τέχνης γίνονται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου κάθε έτους. 
Η εγγραφή πραγματοποιείται με την καταβολή της α’ δόσης της ετήσιας συνδρομής και ανανεώνεται κάθε τρίμηνο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που ορίζονται από το Τμήμα Πολιτισμού, με την αντίστοιχη καταβολή των υπόλοιπων δόσεων. Τηρείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας.  Παράταση δίνεται μόνο σε περίπτωση που υπάρχουν κενές θέσεις. 
Η ιδιότητα του μέλους κατοχυρώνεται μόνο με την καταβολή της συνδρομής
Δικαίωμα εγγραφής  ή ανανέωσης εγγραφής, παρέχεται μόνο σε όσους δεν έχουν ανεξόφλητες οφειλές προς το Ν.Π.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τα μαθήματα αρχίζουν στις αρχές Οκτωβρίου και ολοκληρώνονται για τα παιδιά και τους εφήβους το 1ο δεκαήμερο του Ιουνίου, ενώ για τους ενήλικες στο τέλος Ιουνίου. Τα μαθήματα διακόπτονται τις ημερομηνίες ανανέωσης εγγραφών.

Τα εργαστήρια ακολουθούν τις επίσημες αργίες των σχολείων, όπως Χριστούγεννα, Πάσχα, 28η Οκτωβρίου, 25η Μαρτίου, Καθαρή Δευτέρα, Πρωτομαγιά, Αγίου Πνεύματος. 

Τα Εργαστήρια Τέχνης δύνανται να οργανώνουν ταχύρρυθμα σεμινάρια-εργαστήρια ή να πραγματοποιούν πρόβες, καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Σε κάθε περίπτωση, τα Εργαστήρια Τέχνης παραμένουν κλειστά τον Αύγουστο. 

Τα παιδιά & οι έφηβοι χωρίζονται σε τμήματα ανάλογα με την ηλικία και τα χρόνια συμμετοχής τους στο Εργαστήρι, ενώ οι ενήλικες ακολουθούν τους κύκλους μαθημάτων που προβλέπονται για το κάθε Εργαστήριο με τη σειρά και μόνο εάν και εφόσον το κρίνει ο εκάστοτε διδάσκων,  μπορούν να παρακολουθήσουν επιλεκτικά κάποιον κύκλο. 

Σε όποιο μέλος επιθυμεί, μπορεί να του χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης από τον διδάσκοντά του, αποκλειστικά στο τέλος του έτους κάθε Εργαστηρίου κι εφόσον υπήρξε συνεπής ως προς τις παρουσίες του.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Η διεξαγωγή των μαθημάτων και η εν γένει σωστή λειτουργία του χώρου των Εργαστηρίων Τέχνης, πραγματοποιούνται με ευθύνη του εκάστοτε διδάσκοντα και όλα τα μέλη είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις τους.

Τα μέλη οφείλουν να παρακολουθούν τα μαθήματα  ανελλιπώς, προκειμένου να διατηρείται η  σωστή ροή των μαθημάτων. 

Ο σεβασμός προς τους διδάσκοντες, τα υπόλοιπα μέλη και το χώρο των Εργαστηρίων, εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των τμημάτων και το ευχάριστο κλίμα μεταξύ των συμμετεχόντων.

Όλα τα μέλη οφείλουν να προσέρχονται και να αποχωρούν στην προγραμματισμένη ώρα. Ειδικά, οι γονείς ή κηδεμόνες των παιδιών και των εφήβων-μελών, οφείλουν να φροντίζουν για την έγκαιρη προσέλευση και αποχώρησή τους από την αίθουσα που πραγματοποιείται το μάθημά τους. Τα παιδιά & οι έφηβοι σε καμία περίπτωση δεν βγαίνουν από το χώρο του εργαστηρίου ενώ οι γονείς ή κηδεμόνες τους οφείλουν να παραμένουν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων στο χώρο των Εργαστηρίων και διατηρούν την αποκλειστική ευθύνη για την επιμέλεια των παιδιών τους, σε περίπτωση αποχώρησής τους.  

Για τα παιδιά και τους έφηβους  που έρχονται για πρώτη χρονιά, κρίνεται απαραίτητο οι γονείς να ενημερώνουν τον δάσκαλο του εργαστηρίου για οποιοδήποτε θέμα πιστεύουν ότι χρήζει ειδικής αντιμετώπισης (προβλήματα υγείας, αλλεργίες, οικογενειακά και ψυχολογικά ζητήματα κ.λπ.)

Σε περίπτωση που κάποιο παιδί ή έφηβος συστηματικά εμποδίζει τη δουλειά της ομάδας κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία των γονέων με το δάσκαλο στην προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος. 

Η παράβαση του κανονισμού λειτουργίας των Εργαστηρίων επιφέρει σαν συνέπεια την προσωρινή ή οριστική αποβολή του μέλους από τα Εργαστήρια. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το Δ.Σ. του Ν.Π.,  ύστερα  από εισήγηση του διδάσκοντα.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
Η διοργάνωση των ετήσιων εκδηλώσεων των Εργαστηρίων Τέχνης (εκθέσεις, παραστάσεις, συναυλίες κ.λπ.)  πραγματοποιείται με ευθύνη των διδασκόντων, σε ημερομηνίες που ορίζονται από το Τμήμα Πολιτισμού, κατόπιν εισήγησής τους.

Η συμμετοχή των μελών κατά τη διοργάνωση και κατά  την υλοποίηση των εκδηλώσεων  είναι υποχρεωτική, εκτός αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι απουσίας τους. 

Ο «Π.Α.Ο.Δ.Η.Λ.-Γρηγόρης Γρηγορίου» διατηρεί το δικαίωμα τήρησης φωτογραφικού αρχείου από τα μαθήματα, τα έργα και τις εκδηλώσεις των Εργαστηρίων Τέχνης, για την παρουσίαση και προβολή των Εργαστηρίων σε έντυπα, κοινωνικά δίκτυα, σεμινάρια, εκθέσεις κ.λπ.

 Login   powered by suntech s.a.