Αρχική Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. - βιβλιοθήκη - εργαστήρια τέχνης - επικοινωνία - links - ωδείο - θέατρο "Δ. Κιντής" - αναψυκτήριο

ωδείο
κανονισμός λειτουργίας
γνωριμία με τα μουσικά όργανα
μουσική προπαιδεία
μουσικά σύνολα
χορωδιακά σύνολα
φιλαρμονική
Μουσικό Ταξίδικανονισμός λειτουργίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΟΣΧΟΣ


Το «Δημοτικό Ωδείο Ηλιούπολης», που ιδρύθηκε το 2014, με την υπ’ αριθμό απόφαση 335/48588 (ΦΕΚ 3670/31-12-2014, τ. 2ο) και μετονομάστηκε σε «Δημοτικό Ωδείο Ηλιούπολης Απόστολος Μόσχος», με την υπ’ αριθμό απόφαση 33/2016 (ΦΕΚ 2263/Β΄/αρ. 3/21.07.16), υπάγεται στο Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) - Γρηγόρης Γρηγορίου». 
Η λειτουργία του Ωδείου διέπεται από τις διατάξεις για τα αναγνωρισμένα από το κράτος ωδεία, όπως αυτές ισχύουν. 
Το «Δημοτικό Ωδείο Ηλιούπολης Απόστολος Μόσχος» διευθύνεται, ως προς το εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό του μέρος, από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π., σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.
Ο κανονισμός του Ωδείου καθορίζει -πάντα μέσα στο πλαίσιο της νομοθεσίας- τις ειδικές αρχές της λειτουργίας του καθώς και το περιεχόμενο και τη μορφή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.


1.ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του Δημοτικού Ωδείου Ηλιούπολης είναι η υψηλής ποιότητας μουσική παιδεία και εκπαίδευση των κάθε ηλικίας πολιτών, με όσο το δυνατόν πιο προσιτά δίδακτρα, η ενθάρρυνση -ιδιαίτερα της νεολαίας- στη δημιουργική ενασχόληση και την αυτοέκφραση, η απόκτηση επαγγελματικών προσόντων, η αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός της πολιτιστικής ζωής της πόλης με μουσικά δρώμενα και η ενίσχυση των δεσμών με άλλους καλλιτεχνικούς και εκπαιδευτικούς φορείς του Δήμου, της χώρας ή του εξωτερικού μέσω της τέχνης της μουσικής.
Το Δημοτικό Ωδείο Ηλιούπολης δύναται να διοργανώσει ή να φιλοξενήσει συναυλίες, μουσικούς διαγωνισμούς, σεμινάρια, εργαστήρια κατασκευής μουσικών οργάνων, φεστιβάλ και λοιπές συναφείς εκδηλώσεις. 
Το Δημοτικό Ωδείο Ηλιούπολης δύναται να δημιουργήσει παραρτήματα εντός των ορίων του Δήμου.


2.ΤΟΜΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τομέας Κλασικής Μουσικής:
Ο επίσημος -και αναγνωρισμένος/εποπτευόμενος από το κράτος- τομέας  σπουδών του Ωδείου είναι ο τομέας κλασικής μουσικής, στον οποίο προβλέπονται οι εξής Σχολές:

Ι. Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών και Σύνθεσης με τμήματα: α) Ωδικής,  β) Ενοργάνωσης Πνευστών Οργάνων, γ) Αρμονίας, δ) Αντίστιξης, ε) Φυγής, στ) Σύνθεσης

ΙΙ. Σχολή Ενόργανης Μουσικής με τμήματα: α) Πληκτών, β) Εγχόρδων, γ) Πνευστών, δ) Κρουστών Οργάνων, ε) Κλαβικυμβάλου (Τσέμπαλου), στ) Κλασικής Κιθάρας

ΙΙΙ. Σχολή Μονωδίας με τμήματα: Μονωδίας, Μελοδραματικής 

IV. Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής

V. Σχολή Σαξοφώνου 

VI. Σχολή Διεύθυνσης Ορχήστρας

VII. Σχολή Διεύθυνσης Χορωδίας


Προβλέπεται Σχολή Ακορντεόν (κλασικό), παρότι δεν είναι ακόμη εποπτευόμενο όργανο από το αρμόδιο υπουργείο.


Στις Σχολές Ενόργανης Μουσικής και Μονωδίας, οι σπουδές χωρίζονται σε τέσσερις τάξεις:
Προκαταρκτική, Κατωτέρα, Μέση και Ανωτέρα.
Έπονται οι περίοδοι προετοιμασίας Πτυχίων και Διπλωμάτων. 
Τα έτη σπουδών για κάθε τάξη και περιόδο απολυτηρίου εξέτασης κυμαίνονται συνήθως, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις,  από 2 έως 3 έτη. 


Υποχρεωτικά μαθήματα (όπως και όπου αυτά προβλέπονται): 
Θεωρία της Μουσικής (Α΄, Β΄, Γ΄), κατά κανόνα από 10 ετών και άνω
Υποχρεωτική Αρμονία (Α΄, Β΄, Γ΄), κατά κανόνα από 13 ετών και άνω, για σπουδαστές τουλάχιστον Γ’ Κατωτέρας

Ρυθμική και μελωδική ανάγνωση και υπαγόρευση (Solfège Α΄ έως Ε΄, το οποίο για εκπαιδευτικούς λόγους θα μπορούσε να μοιρασθεί σε έξι τάξεις) και εξάσκηση ακουστικών δεξιοτήτων
Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (Prima Vista, Α΄, Β΄) 
Μουσική Δωματίου (Α΄, Β΄)
Χορωδία (Α’, Β’) (Οι σπουδαστές συμμετέχουν στα Δημοτικά Χορωδιακά Σύνολα)
Υποχρεωτικό Πιάνο (επιπέδου κατατακτηρίων για περίπου Α΄ Μέση)
Ιστορία της Μουσικής (Α΄, Β΄)  
Μορφολογία της Μουσικής (Α΄) είτε συνδυαστικά με την Ιστορία (Α’, Β’)
Πρακτικό Διδασκαλείο (Α’, Β΄)
Οργανογνωσία (Α’) 
Ενορχήστρωση (Α΄, Β΄) 
Διεύθυνση Μπάντας και άλλων συνόλων
Ορχήστρα (Α΄, Β΄)
Ορθή προφορά ξένων κειμένων
Μελοδραματική (Α΄, Β΄) κ.λπ.


Προβλέπεται η δυνατότητα διδασκαλίας συμπληρωματικών ομαδικών μαθημάτων, όπως:
Παιδαγωγία, σχετικά με την ιστορία, το ρεπερτόριο, την εκπαιδευτική ύλη και την τεχνική του κάθε οργάνου.

Μουσική Ανάλυση – Μουσικά Συστήματα: αφορά κυρίως σε σπουδαστές Σύνθεσης και δευτερευόντως σπουδαστές Αντίστιξης, Φυγής και Ανωτέρας τάξης των οργάνων.

Μουσική και υπολογιστές, σε διάφορες εφαρμογές

Παιδαγωγικά και άλλα μαθήματα ή σεμινάρια που θα κριθούν χρήσιμα από τη Διεύθυνση του Ωδείου.

Τομέας Λαϊκής Μουσικής 
Προβλέπονται τμήματα παραδοσιακών και λαϊκών οργάνων, όπως:
Μπουζούκι, τζουράς, μπαγλαμάς, λαούτο, ούτι, ταμπουράς, μαντολίνο (λαϊκό), λαϊκή κιθάρα, λύρα, λαϊκό βιολί, κανονάκι, σαντούρι, λαϊκό κλαρίνο, νέι, ακορντεόν (λαϊκό), παραδοσιακά και λαϊκά κρουστά.
Παραδοσιακό ή/και λαϊκό τραγούδι.


Τομέας Μοντέρνας Μουσικής
Προβλέπονται τμήματα μοντέρνων οργάνων, όπως: 
Ηλεκτρική κιθάρα (και ακουστική), ηλεκτρικό μπάσο, Keyboards (αρμόνιο-συνθεσάιζερ), ντραμς, μοντέρνα και λαϊκά κρουστά (καχόν, τουμπελέκι, ντέφι, μπόγκος, κ.λπ.), καθώς και κρουστά μπάντας πνευστών οργάνων.
Μοντέρνο τραγούδι
Μη κλασική σύνθεση (κινηματογραφική μουσική κ.λπ.) και τραγουδοποιία
Μουσική τεχνολογία και ηλεκτροακουστική μουσική. 


Για τους τομείς μη κλασικής μουσικής (λαϊκής και μοντέρνας) προβλέπονται: 
Ι. Πέντε Επίπεδα (τάξεις) αντίστοιχα των κλασικών τάξεων (Προκαταρκτικής έως Διπλώματος), με περιγραφή διδακτέας και εξεταστέας ύλης ανά επίπεδο, που θα αναγράφονται στο σχετικό αναλυτικό πρόγραμμα κάθε οργάνου. Κάθε επίπεδο διαρκεί περίπου ένα έως δύο έτη. 
ΙΙ. Ποικίλα και ιδιαίτερα προσαρμοσμένα -ανά τομέα ή/και όργανο- υποχρεωτικά μαθήματα
Η σπουδή αυτή, κατόπιν τελικής εξέτασης, θα ολοκληρώνεται με σχετική βεβαίωση-πτυχίο (μη ακόμη αναγνωρισμένο από την Πολιτεία). Στην τελική εξέταση, την πενταμελή επιτροπή απαρτίζουν: ο διευθυντής και ο διδάσκων καθηγητής του Ωδείου και τρεις εξωωδειακοί μουσικοί του ίδιου αντικειμένου και εγνωσμένου
κύρους. Στα πτυχία αυτά αναγράφονται οι βαθμοί των υποχρεωτικών μαθημάτων που αφορούν στους τομείς αυτούς.


Tμήματα Μουσικής Προετοιμασίας (ομαδικά)
- Τμήμα Μουσικής Προπαιδείας, για παιδιά κατά κανόνα 5 έως 8 ετών, (συνιστάται συμπληρωματικά και για μικρούς σπουδαστές οργάνου).
- Τμήμα Προθεωρίας, για παιδιά κατά κανόνα 8 έως 9 ετών, (και ως υποχρεωτικό, για μικρούς σπουδαστές του Ωδείου).
- Τμήμα Προαρμονίας (για όσους το χρειάζονται, διδασκόμενο ομαδικά ή ατομικά)
- Τμήμα Προετοιμασίας (και ως ατομικό μάθημα) για την εισαγωγή σε Μουσικά Σχολεία
- Τμήμα Προετοιμασίας (και ως ατομικό μάθημα) για την εισαγωγή σε Μουσικά Τμήματα Πανεπιστημίων


3.   ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 
Στο Δημοτικό Ωδείο υπάγονται τα παρακάτω μουσικά σύνολα:


Α. Χορωδιακά σύνολα
Ι. Δημοτική Χορωδία Ηλιούπολης (μικτή ενηλίκων)
ΙΙ. Φωνητικό Σύνολο Δήμου Ηλιούπολης (πιο εκπαιδευμένων χορωδών, νεαρής κατά βάση ηλικίας)
ΙΙΙ. Παιδική Χορωδία Δήμου Ηλιούπολης
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαθέτουν επαρκή μουσική ικανότητα στο τραγούδι, η οποία εξετάζεται από τη μαέστρο, είτε σπουδάζουν στο Ωδείο είτε όχι. Δίνεται προτεραιότητα στους κατοίκους Ηλιούπολης.


Τα μέλη των χορωδιών εντάσσονται στα χορωδιακά σύνολα, σύμφωνα με την ηλικία τους αλλά και τη δυνατότητά τους ν’ ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ρεπερτορίου και των εκδηλώσεων της κάθε χορωδίας. Για μη αρχάριους σπουδαστές μονωδίας η συμμετοχή στα σύνολα αυτά είναι υποχρεωτική. Τα παραπάνω, καθώς και οργανωτικά ζητήματα για την καλή λειτουργία των συνόλων, αποτελούν ευθύνη της μαέστρου των χορωδιών, η οποία συνεργάζεται με τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή για ζητήματα ρεπερτορίου και των εμφανίσεων, που πραγματοποιούνται πάντα, με τη σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Πολιτισμού.


Β. Λαϊκά Μουσικά Σύνολα
Συμμετέχουν καθηγητές και σπουδαστές του Ωδείου, καθώς και άλλοι ενδιαφερόμενοι (κατά προτεραιότητα κάτοικοι Ηλιούπολης) που διαθέτουν επαρκή μουσική ικανότητα σε λαϊκά και παραδοσιακά όργανα ή τραγούδι. Για μη αρχάριους σπουδαστές λαϊκών οργάνων και τραγουδιού η συμμετοχή στα σύνολα αυτά είναι υποχρεωτική. Η επιλογή των μελών, καθώς και οργανωτικά ζητήματα για την καλή λειτουργία των συνόλων, αποτελούν ευθύνη του διδάσκοντος καθηγητή, ο οποίος συνεργάζεται με τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή για ζητήματα ρεπερτορίου και των εμφανίσεων, που πραγματοποιούνται πάντα, με τη σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Πολιτισμού.


Γ. Μοντέρνα Μουσικά Σύνολα (Modern Groups)
Συμμετέχουν καθηγητές και σπουδαστές του Ωδείου, καθώς και άλλοι ενδιαφερόμενοι (κατά προτεραιότητα κάτοικοι Ηλιούπολης) που διαθέτουν επαρκή μουσική ικανότητα σε μοντέρνα όργανα και στο μοντέρνο τραγούδι. Για μη αρχάριους σπουδαστές μοντέρνων οργάνων και τραγουδιού η συμμετοχή στα σύνολα αυτά είναι υποχρεωτική. Η επιλογή των μελών, καθώς και ζητήματα οργανωτικά για την καλή λειτουργία των συνόλων, αποτελούν ευθύνη του διδάσκοντος καθηγητή, ο οποίος συνεργάζεται με τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή για ζητήματα ρεπερτορίου και των εμφανίσεων, που πραγματοποιούνται πάντα, με τη σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Πολιτισμού.


Δ. Κλασικά Μουσικά Σύνολα ή Συμφωνική Ορχήστρα
Συμμετέχουν καθηγητές και προχωρημένοι σπουδαστές του Ωδείου, καθώς και άλλοι ενδιαφερόμενοι (κατά προτεραιότητα κάτοικοι Ηλιούπολης), που διαθέτουν επαρκή μουσική ικανότητα στα σχετικά όργανα. Για μη 


αρχάριους σπουδαστές των οργάνων αυτών η συμμετοχή στα σύνολα αυτά είναι υποχρεωτική. Εκτός των καθιερωμένων συνόλων, μπορούν να δημιουργηθούν και σύνολα με βάση κάποιο κλασικό όργανο. Π.χ. κιθάρες (μουσικό σύνολο Κιθάρες plus), κρουστά, κ.λπ. Τα οργανωτικά ζητήματα για την καλή λειτουργία των συνόλων, αποτελούν ευθύνη του αρμόδιου μαέστρου, ο οποίος συνεργάζεται με τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή για ζητήματα ρεπερτορίου και των εμφανίσεων, που πραγματοποιούνται πάντα, με τη σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Πολιτισμού.


Ε. Φιλαρμονική 
Στη Φιλαρμονική Δήμου Ηλιούπολης συμμετέχουν καθηγητές και σπουδαστές του Ωδείου, καθώς και άλλοι ενδιαφερόμενοι (κατά προτεραιότητα κάτοικοι Ηλιούπολης) που διαθέτουν επαρκή μουσική ικανότητα στα πνευστά ή κρουστά όργανα. Γίνονται δεκτοί και αρχάριοι, οι οποίοι διδάσκονται δωρεάν τα παραπάνω όργανα, με βάση το σχετικό ρεπερτόριο της Φιλαρμονικής. Για μη αρχάριους ωδειακούς σπουδαστές των οργάνων αυτών, η συμμετοχή στη Φιλαρμονική είναι υποχρεωτική. Η επιλογή των μελών, καθώς και οργανωτικά ζητήματα για την καλή λειτουργία της Φιλαρμονικής, αποτελούν ευθύνη του αρμόδιου αρχιμουσικού, ο οποίος συνεργάζεται με τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή για ζητήματα ρεπερτορίου και των εμφανίσεων, που πραγματοποιούνται πάντα, με τη σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Πολιτισμού.
Εκτελεί υπηρεσίες σε λιτανείες, εθνικές εορτές, λοιπές εορταστικές περιόδους αλλά, επίσης, εμφανίζεται και συναυλιακά.


Προβλέπεται η δυνατότητα κατάρτισης  εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας για καθ’ ένα από τα παραπάνω σύνολα. 


Οι αρμόδιοι καθηγητές και μαέστροι των παραπάνω τμημάτων, ορίζονται ανά περίπτωση, κατόπιν  εισήγησης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή. 


Τα μέλη που εγγράφονται στα Μουσικά Σύνολα δεν επιβαρύνονται με συνδρομή, αλλά είναι υποχρεωμένα να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του Δημοτικού Ωδείου και του Δήμου Ηλιούπολης γενικότερα, καθόλη τη διάρκεια του έτους. 


4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ, ΑΡΓΙΕΣ
Το διδακτικό έτος αρχίζει τον Σεπτέμβριο και τελειώνει τον Ιούνιο. Χωρίζεται σε δύο περιόδους (εκπαιδευτικά εξάμηνα), από Σεπτέμβριο έως και Ιανουάριο (χειμερινό) και από Φεβρουάριο έως και Ιούνιο (εαρινό). 
Οι παραδόσεις των μεν ειδικών και ατομικών υποχρεωτικών μαθημάτων ξεκινούν τον Σεπτέμβριο, των δε ομαδικών υποχρεωτικών αρχίζουν την πρώτη εργάσιμη του Οκτωβρίου. 


Ως αργίες θεωρούνται, εν πολλοίς, εκείνες που ισχύουν κάθε φορά στα Δημόσια Σχολεία και είναι: η 28η Οκτωβρίου, από 24 Δεκεμβρίου έως και 6 Ιανουαρίου, η Καθαρά Δευτέρα, η 25η Μαρτίου, από Μ. Πέμπτη έως και Κυριακή του Θωμά, η 1η Μαΐου, του Αγ. Πνεύματος. 
Το Δημοτικό Ωδείο δεν λειτουργεί τον Αύγουστο.


Η αναπλήρωση μαθήματος που συνέπεσε με αργία γίνεται μόνο αν στον σπουδαστή προσφερθούν λιγότερα από 40 εβδομαδιαία μαθήματα στο πλαίσιο του διδακτικού έτους ή 20 μαθήματα ανά εξάμηνο φοίτησής του. 


Το Ωράριο λειτουργίας καθορίζεται με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ., ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Πολιτισμού.


5. ΕΓΓΡΑΦΕΣ & ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Εγγραφές
Οι εγγραφές των σπουδαστών πραγματοποιούνται κανονικά από τις αρχές Σεπτεμβρίου  έως τις 25 Οκτωβρίου, όπως και στις αρχές του β’ εξαμήνου, από 1η έως την 22η Φεβρουαρίου, κάθε διδακτικού έτους. Παρ’ όλ’ αυτά, εγγραφές γίνονται και κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Ανήλικοι σπουδαστές εγγράφονται από τους γονείς ή κηδεμόνες τους. Σπουδαστές που έχουν ήδη φοιτήσει στο Ωδείο, εγγράφονται τον Σεπτέμβριο.
Σπουδαστές, οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει προηγούμενες οικονομικές τους υποχρεώσεις, δε γίνονται δεκτοί.


Στους νέους ενδιαφερόμενους σπουδαστές του Ωδείου, δίνεται η δυνατότητα γνωριμίας και προσωπικής ενημέρωσής τους από τον διδάσκοντα σχετικά με τη σπουδή. Σε περίπτωση που αιτηθούν στη Γραμματεία να πραγματοποιήσουν ένα μάθημα γνωριμίας (διάρκειας 45 λεπτών) θα πρέπει να προκαταβάλουν την εγγραφή. 
 
Σε κάθε σπουδαστή, κατά την εγγραφή του, δίνεται από τη Γραμματεία του Ωδείου: 
Ι. Αντίγραφο του κανονισμού του Ωδείου 
ΙΙ. Η Σπουδαστική Κάρτα, η οποία αποτελεί βεβαίωση της ταυτότητας και ιδιότητας του σπουδαστή και στην οποία καταγράφονται οι καταβολές των διδάκτρων. Η κάρτα αυτή φέρει φωτογραφία του σπουδαστή, είναι προσωπική και δεν μεταβιβάζεται. Για την είσοδό τους στο μάθημα, οι σπουδαστές πρέπει να φέρουν μαζί τους τη σπουδαστική κάρτα.
Όταν ένας σπουδαστής επιθυμεί να διδαχθεί από συγκεκριμένο Καθηγητή, θα πρέπει να δηλώνει το όνομα του Καθηγητή έγκαιρα στη σχετική αίτηση εγγραφής. Το αίτημα αυτό γίνεται αποδεκτό από τη Διεύθυνση του Ωδείου, μόνο εφόσον παιδαγωγικοί ή οργανωτικοί λόγοι δεν το εμποδίζουν.
Κανένας σπουδαστής δεν ξεκινά μαθήματα, εάν δεν έχει προηγηθεί η εγγραφή του στη Γραμματεία του Ωδείου, δηλαδή η συμπλήρωση των στοιχείων του στη σχετική αίτηση και η πληρωμή του τέλους εγγραφής. 


Δίδακτρα
Κάθε διδακτικό έτος το Ωδείο προσφέρει 40 περίπου εβδομαδιαία ειδικά και 35 περίπου ομαδικά υποχρεωτικά μαθήματα.
Τα δίδακτρα είναι ετήσια (από Σεπτέμβριο έως και Ιούνιο για τα ειδικά μαθήματα & από Οκτώβριο έως και Ιούνιο για τα ομαδικά υποχρεωτικά μαθήματα)  –και ως εκ τούτου ανεξάρτητα από τον αριθμό μαθημάτων, αργιών ή απουσιών ανά μήνα- και προκαταβάλλονται  σε μηνιαίες δόσεις, στην αρχή κάθε μήνα. Σε περίπτωση που σπουδαστής εγγραφεί κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα δίδακτρα υπολογίζονται από το μήνα έναρξης της φοίτησής του. Δίδακτρα καταβληθέντα δεν επιστρέφονται, εφόσον το Ωδείο εξακολουθεί να παρέχει τη σχετική διδασκαλία. 
Οι σπουδαστές υποχρεούνται στην καταβολή εξέταστρων, όπως αυτά προβλέπονται. Για κατατακτήριες και απολυτήριες εξετάσεις θα πρέπει να καταβληθούν τα εξέταστρα πριν την εξέταση.


Οι υπό κατάταξη σπουδαστές και οι μη αρχάριοι που εγγράφονται στα τμήματα κλασικών ή μη οργάνων εντάσσονται διδακτικά και οικονομικά στην κατάλληλη γι’ αυτούς τάξη ή έτος, σύμφωνα με το επίπεδό τους, όπως αυτό εκτιμάται από τους διδάσκοντες και τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή.
Για ειδικές περιπτώσεις διδασκαλίας, π.χ ταχύρρυθμα, επαναληπτικά, ομαδικά που διδάσκονται ως ατομικά και αντιστρόφως, μαθήματα εξωτερικών σπουδαστών αλλά και για κάθε άλλη ειδική περίπτωση διδασκαλίας, ο χρόνος και τα δίδακτρά τους  θα καθορίζονται ανά περίπτωση με ευθύνη του Καλλιτεχνικού Διευθυντή, κατ’ αναλογία αυτών που ισχύουν. 
Επίσης, η διάρκεια και τα δίδακτρα των ομαδικών - υποχρεωτικών μαθημάτων στα μη κλασικά όργανα, θα διαμορφώνονται κατ’ αντιστοιχία των κλασικών υποχρεωτικών μαθημάτων, έπειτα από σχετική εισήγηση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή.


Τα δίδακτρα, τα εξέταστρα, τα τέλη εγγραφής, οι εκπτώσεις, οι διάρκειες και τα είδη (ατομικά, ομαδικά, κ.λπ) των μαθημάτων, καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά και από σχετική εισήγηση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή και αναγράφονται στον σχετικό Κατάλογο του Ωδείου, ο οποίος αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Σε τμήματα στα οποία διδάσκει μόνιμο προσωπικό δύναται να προβλέπονται χαμηλότερα δίδακτρα, εν είδει προσφοράς.


Οικονομικά Προγράμματα:
Προβλέπεται η δυνατότητα παράλληλης διδασκαλίας σε αρχάριους σπουδαστές παραπλήσιας ηλικίας και επιπέδου, που ανά δύο άτομα διδάσκονται ταυτόχρονα για 50 λεπτά, με χαμηλά δίδακτρα. Αφορά σε σπουδαστές οργάνων έως την προαγωγή στην Κατωτέρα τάξη και το Β΄επιπέδο αντίστοιχα, οι οποίοι κατά κανόνα αντιμετωπίζουν οικονομική δυσκολία και αφορά στη σπουδή όλων των οργάνων και τραγουδιού. Εξαίρεση στο προηγούμενο μπορεί να γίνει μόνο με την άδεια της Διεύθυνσης. 


Εναλλακτικά, μπορεί σπουδαστής να διδαχθεί 25 συνεχόμενα λεπτά την εβδομάδα μόνος του (δηλαδή σε αδιαίρετο μάθημα) με χαμηλά δίδακτρα. Κάθε σπουδαστης δικαιούται να παρακολουθεί ταυτόχρονα έως δύο οικονομικά προγράμματα. 
Οι αρχάριοι σπουδαστές των προγραμμάτων αυτών που διδάσκονται εποπτευόμενο από το αρμόδιο Υπουργείο όργανο, παραμένουν για το πρώτο εξάμηνο φοίτησης τους εκτός Μαθητολογίου προς το ΥΠ.ΠΟ. και στην πρώτη τους εξέταση αξιολογείται η δυνατότητα συμπερίληψής τους σ’ αυτό. Κατά τα λοιπά, ισχύουν και γι αυτούς όλα τα προβλεπόμενα για τους κανονικούς σπουδαστές: δίδακτρα, υποχρέωση για συμμετοχή σε εξετάσεις και για παρακολούθηση υποχρεωτικών μαθημάτων (με τις κανονικές χρεώσεις), εμφάνιση σε σπουδαστικές συναυλίες, κ.λπ. Οι προβλεπόμενες εκπτώσεις δεν ισχύουν για τους σπουδαστές αυτούς.


Εκπτώσεις, υποτροφίες, έπαινοι:
Προβλέπονται εκπτώσεις για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και για σπουδαστές της ίδιας οικογένειας.


Προβλέπεται μερική ή ολική υποτροφία για σπουδαστές-κατοίκους Ηλιούπολης, κυρίως με εκπαιδευτικά αλλά και κοινωνικά κριτήρια. Όσον αφορά στα εκπαιδευτικά κριτήρια, λαμβάνεται υπόψη η εξαιρετική επίδοση του σπουδαστή, η συνέπεια στις υποχρεώσεις του και η συμμετοχή στις δραστηριότητες του Ωδείου. Όσον αφορά στα κοινωνικά κριτήρια, λαμβάνεται υπόψη η οικονομική κατάσταση της οικογένειας. Οι ενδιαφερόμενοι για υποτροφία μπορούν να καταθέτουν σχετικό αίτημα στη Γραμματεία. 


Οι υποψήφιοι υπότροφοι προτείνονται από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τη γνώμη του ειδικού καθηγητή και των καθηγητών των υποχρεωτικών μαθημάτων. Η απόφαση λαμβάνεται από το Δ.Σ. του Ν.Π.
Ο αριθμός και το ύψος των υποτροφιών ανά διδακτικό έτος λαμβάνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή.
Οι υποτροφίες δύνανται να διακοπούν, ακόμη και κατά τη διάρκειά τους, για λόγους ελλιπούς απόδοσης ή ασυνέπειας, μη συμμετοχής σε εκδηλώσεις, απρεπούς συμπεριφοράς, κ.λπ.


Προβλέπονται έπαινοι σπουδαστών με κριτήριο την εξαιρετική τους επίδοση στα ειδικά και υποχρεωτικά μαθήματα, τη συνέπεια στις υποχρεώσεις τους και τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του Ωδείου. Οι επαινούμενοι σπουδαστές επιλέγονται από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή, ο οποίος λαμβάνει υπόψη του τη γνώμη του ειδικού καθηγητή και των καθηγητών των υποχρεωτικών μαθημάτων. 


6.  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Οι εξετάσεις του Ωδείου αφορούν -ανά περίπτωση- σε όλους ανεξαιρέτως τους σπουδαστές και είναι οι εξής: Κατατακτήριες, Επιθεωρήσεις, Προαγωγικές, Απολυτήριες, Επαναληπτικές, Συμπληρωματικές και Δοκιμαστικές.


Οι Κατατακτήριες (εισιτήριες)  εξετάσεις γίνονται κάθε Οκτώβριο με πενταμελή επιτροπή. Αφορά  μη αρχάριους σπουδαστές κλασικών οργάνων, όπου καθορίζεται η Τάξη εγγραφής τους.
Οι Επιθεωρήσεις (εξαμηνιαίες εξετάσεις προόδου) γίνονται κάθε Ιανουάριο και Ιούνιο και ο χαρακτήρας τους είναι καθαρά παιδαγωγικός και συμβουλευτικός. Στο πλαίσιο των εξετάσεων αυτών, δύναται όμως να γίνει προβιβασμός εντός της ίδιας τάξης, π.χ. από την 1η Κατωτέρα στη 2η.
Οι Προαγωγικές ειδικού μαθήματος (δηλ. για αλλαγή Τάξης, π.χ. από την Κατωτέρα στη Μέση), οι τελικές υποχρεωτικού μαθήματος  και οι Απολυτήριες (Πτυχιακές και Διπλωματικές) εξετάσεις γίνονται κάθε Ιανουάριο και Ιούνιο. Οι Απολυτήριες γίνονται ενώπιον πενταμελούς επιτροπής. 


Οι Επαναληπτικές (γίνονται συνήθως Σεπτέμβρη – Οκτώβρη και μπορεί να είναι επιθεωρήσεις ή προαγωγικές, για σπουδαστές που δεν προσήλθαν ή δεν πέτυχαν στις αντίστοιχες του Ιουνίου) 
Οι Συμπληρωματικές (για σπουδαστές που δεν μπόρεσαν να προσέλθουν στις επίσημες ημερομηνίες επιθεωρήσεων και προαγωγικών) και  οι Δοκιμαστικές (συνήθως πριν τις απολυτήριες ή πριν από συναυλίες) διεξάγονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.
Οι επιτροπές συγκροτούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της σχετικής νομοθεσίας.


Τρόπος βαθμολογίας 
Η επίδοση των σπουδαστών βαθμολογείται ως εξής:
Άριστα:               10,00 - 9,50
Λίαν καλώς: 9,49 - 7,50
Καλώς: 7,49 - 5,50
Σχεδόν καλώς: 5,49 - 5,00
Μετρίως:   4,99 - 3,00
Μετριώτατα:         2,99 - 1,00
Κακώς:                 0,99 - 0


Δικαίωμα προβιβασμού δίνουν οι βαθμοί από 5 και άνω, σύμφωνα με τη βαθμολογία των μελών της εξεταστικής επιτροπής με βαρύνοντα τον βαθμό του Διευθυντή. Ο ετήσιος βαθμός επίδοσης κάθε σπουδαστή προκύπτει από τον μέσο όρο βαθμού προόδου και βαθμού εξετάσεων των δύο εξαμήνων, με τον βαθμό 5 στις εξετάσεις να αποτελεί την ελάχιστη βαθμολογική προϋπόθεση για την προαγωγή.


7.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 
Είναι υποχρεωτική η τακτική φοίτηση σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους. 
Οι απουσίες των σπουδαστών σημειώνονται στην Εκπαιδευτική Καρτέλα Σπουδαστή, όπου σημειώνεται και η διδαχθείσα ύλη από τον καθηγητή τους. Έξι συνεχείς ή δεκατρείς σποραδικές απουσίες, δύναται ν’ αφαιρέσουν το δικαίωμα συνέχισης της φοίτησης στο Ωδείο.
Κάθε σπουδαστής οφείλει να παρακολουθεί, εκτός από το ειδικό, όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα που ορίζονται για το τμήμα και το επίπεδό του, με συνέπεια. 


Οι σπουδαστές οφείλουν να είναι συνεπείς στην ώρα του μαθήματός τους, να είναι επιμελείς, τακτικοί και να προσέχουν τους χώρους και τον εξοπλισμό του Ωδείου.
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος η είσοδος στις τάξεις διδασκαλίας, πέρα από τους σπουδαστές, επιτρέπεται μόνον σε άμεσα ενδιαφερόμενους μετά από άδεια της Διεύθυνσης ή του Καθηγητή. Οι γονείς,  ή άλλοι τυχόν επισκέπτες, πρέπει να περιμένουν ήσυχα στο χώρο αναμονής του Ωδείου.
Όλοι οι σπουδαστές του Ωδείου είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στις οριζόμενες εξετάσεις και σπουδαστικές συναυλίες. Η παρακολούθηση των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που διοργανώνονται από το Ωδείο θεωρείται απαραίτητη. 


Οι σπουδαστές οφείλουν να ειδοποιούν εγκαίρως πριν το μάθημα τη Γραμματεία του Ωδείου και τον Καθηγητή τους για τυχούσα απουσία τους, αλλιώς το μάθημα δεν αναπληρώνεται. Μάθημα αναπληρώνεται μόνο αν η απουσία οφείλεται σε σοβαρό λόγο (π.χ. υγείας) και οι απουσίες δεν είναι συχνές. Για την αναπλήρωση του μαθήματος ο Καθηγητής προτείνει στον σπουδαστή έως δυο (λογικές για τον σπουδαστή) εναλλακτικές μέρες και ώρες. Αν ο σπουδαστής δεν μπορεί τις μέρες και ώρες αυτές, η αναπλήρωση θεωρείται μη δυνατή. Μάθημα που, για τους παραπάνω λόγους, δεν αναπληρώθηκε δεν εξαιρείται των διδάκτρων. 
Αντιθέτως, μάθημα που χάνεται με ευθύνη του καθηγητή, αναπληρώνεται οπωσδήποτε.


Παροδική διακοπή φοίτησης και καταβολής διδάκτρων κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους (και ειδικά τους τελευταίους μήνες) μπορεί να γίνει μόνο για σοβαρό λόγο (π.χ. υγείας), εφόσον γίνει αποδεκτό το σχετικό αίτημα από τη Διεύθυνση του Ωδείου, το οποίο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σχετική βεβαίωση. 
Σπουδαστής που διακόπτει οριστικά τη φοίτηση πριν από το τέλος του διδακτικού έτους, πρέπει να ενημερώσει τη Γραμματεία του Ωδείου και να καταβάλει τα δίδακτρα μέχρι τον μήνα της διακοπής του.


Οι σπουδαστές θα πρέπει να ενημερώνουν τη Διεύθυνση του Ωδείου, για την ενεργή συμμετοχή τους σε μουσικές εκδηλώσεις εκτός Ωδείου.
Οι γονείς οφείλουν να ζητούν πληροφορίες από τη Διεύθυνση  και τους διδάσκοντες καθηγητές για την πρόοδο των παιδιών τους. 
Οι σπουδαστές και οι γονείς των ανήλικων σπουδαστών οφείλουν να διαβάζουν προσεκτικά τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στους ειδικούς πίνακες και στις τάξεις του Ωδείου.
Προβλέπεται η δυνατότητα μελέτης στο Ωδείο (και χρήσης οργάνων του), ύστερα από έγκριση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή, σε συγκεκριμένες (από το Ωδείο) μέρες και ώρες. Σε ειδικές περιπτώσεις η Διεύθυνση μπορεί να επιτρέψει τον δανεισμό μικρού οργάνου (π.χ. βιολί) για κατ’ οίκον μελέτη.


Οι σπουδαστές που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους  ή συμπεριφέρονται απρεπώς εντός του Ωδείου ή σε εκδηλώσεις του, δύναται να αποβληθούν. Επίσης, δύναται να αποβληθεί σπουδαστής, εάν επαναλαμβάνεται απρεπής συμπεριφορά του γονέα ή κηδεμόνα του. Η απόφαση της αποβολής ή η υποχρέωση αποζημίωσης σε περίπτωση βανδαλισμού του Ωδείου, λαμβάνεται από το Δ.Σ. του Ν.Π., ύστερα από εισήγηση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή.


Οι σπουδαστές οφείλουν να ενημερώνουν τη Γραμματεία του Ωδείου για κάθε τυχόν μεταβολή προσωπικών τους στοιχείων (των οποίων η προστασία διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί προσωπικών δεδομένων).
Για κάθε πρόβλημα ή παράπονό τους ενημερώνουν την Γραμματεία ή/και τη Διεύθυνση του Ωδείου.


8.  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΩΔΕΙΟΥ
Δύναται, με απόφαση του Προέδρου του Ν.Π., κατόπιν έγγραφης αίτησης και σχετικής εισήγησης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή, να παραχωρηθεί αίθουσα ή αίθουσες διδασκαλίας του Ωδείου, σε καλλιτέχνη ή καλλιτεχνικό σχήμα, εκπαιδευτικό ή εκπαιδευτική ομάδα, κ.λπ. για τη διενέργεια δραστηριοτήτων, όπως: πρόβα, σεμινάριο, καλλιτεχνική ή εκπαιδευτική εκδήλωση, κ.λπ. Απαραίτητες  προϋποθέσεις για την έγκριση της αίτησης:
α. Η λειτουργία  του αιτούντος σχήματος/ομάδας  οφείλει να συνάδει με τους σκοπούς του Ωδείου ή ευρύτερα του Τμήματος Πολιτισμού.  
β. Ο σεβασμός και η μη διασάλευση της λειτουργίας του Ωδείου.
Οι όροι παραχώρησης ορίζονται στην απόφαση Προέδρου, ανά περίπτωση, ανάλογα με τη διάρκεια, τους συμμετέχοντες και το είδος δράσης που θα φιλοξενηθεί στους χώρους του Ωδείου.


9. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.)-Γρηγόρης Γρηγορίου»  διατηρεί το δικαίωμα τροποποιήσεων του κανονισμού λειτουργίας (με βάση πάντα τους σχετικούς νόμους του Κράτους και του αρμόδιου Υπουργείου), οφείλει όμως να ενημερώνει έγκαιρα όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους για τις τυχόν αυτές αλλαγές.
Ό,τι δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τους νόμους και τα διατάγματα που καθορίζουν τη λειτουργία των αναγνωρισμένων από το κράτος Ωδείων.

 Login   powered by suntech s.a.