Αρχική Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. - βιβλιοθήκη - εργαστήρια τέχνης - επικοινωνία - links - ωδείο - θέατρο "Δ. Κιντής" - αναψυκτήριο

ωδείο
κανονισμός λειτουργίας
γνωριμία με τα μουσικά όργανα
μουσική προπαιδεία
μουσικά σύνολα
χορωδιακά σύνολα
φιλαρμονική



κανονισμός λειτουργίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

 

Το Δημοτικό Ωδείο Ηλιούπολης ιδρύθηκε το 2014, με την υπ’ αριθμ. απόφαση 335/48588 (ΦΕΚ 3670/31-12-2014, τ. 2ο).

 

Η λειτουργία του Ωδείου διέπεται από τις διατάξεις των αναγνωρισμένων από το Κράτος Ωδείων όπως αυτές ισχύουν.

 

Ο κανονισμός του Ωδείου καθορίζει, πάντα μέσα στο πλαίσιο της νομοθεσίας, τις ειδικές αρχές της λειτουργίας του, που αναφέρονται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις των σπουδαστών καθώς και στο περιεχόμενο και τη μορφή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 

 

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Δημοτικού Ωδείου Ηλιούπολης είναι η υψηλής ποιότητας μουσική εκπαίδευση των πολιτών, η ενθάρρυνση – ιδιαίτερα της νεολαίας- στη δημιουργία, τον πειραματισμό και την αυτοέκφραση, η αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός της πολιτιστικής ζωής της πόλης με μουσικά δρώμενα και η ενίσχυση των δεσμών με άλλους καλλιτεχνικούς φορείς της χώρας ή του εξωτερικού μέσω της τέχνης της μουσικής.

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 

-   Η διδακτική περίοδος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει στις 30 Ιουνίου. Χωρίζεται δε σε δύο εξάμηνα: από Σεπτέμβριο έως και Ιανουάριο και από Φεβρουάριο έως και Ιούνιο.

-   Οι παραδόσεις των μεν ειδικών μαθημάτων αρχίζουν στις 10 Σεπτεμβρίου και τελειώνουν στις 25 Ιουνίου, των δε υποχρεωτικών αρχίζουν την 1η Οκτωβρίου και τελειώνουν το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.

-   Σαν αργίες θεωρούνται εκείνες που ισχύουν κάθε φορά στα Δημόσια Σχολεία και κάθε άλλη αργία που ορίζεται έκτακτα από το Υπουργείο Πολιτισμού ή από τη Δημοτική Αρχή.

-   Το Δημοτικό Ωδείο δύναται να μην λειτουργήσει για λόγους έκτακτης ανάγκης.

-   Το Ωράριο λειτουργίας καθορίζεται κατ’ έτος με απόφαση του Προέδρου του Ν.Π. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.)-Γρηγόρης Γρηγορίου», ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Πολιτισμού.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

-   Οι εγγραφές των σπουδαστών γίνονται από 1η Σεπτεμβρίου έως 25 Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους. Παρ’ όλ’ αυτά δεν αποκλείονται εγγραφές και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

-   Σε κάθε σπουδαστή κατά την εγγραφή του/της δίνεται από τη Γραμματεία του Ωδείου α) ο κανονισμός του Ωδείου β) το βιβλιάριο σπουδών, το οποίο αποτελεί βεβαίωση της ταυτότητας του/της σπουδαστή/τριας και στο οποίο αναγράφονται οι βαθμοί επιμέλειας, ικανότητας και προόδου του έτους και γ) το δελτίο εγγραφής και καταβολής των μηνιαίων διδάκτρων.

            Τα βιβλιάρια είναι προσωπικά και απαγορεύεται η μεταβίβασή τους σε άλλα      πρόσωπα.

-   Κάτω των 18 ετών η εγγραφή γίνεται με την συγκατάθεση και συνοδεία του γονιού ή κηδεμόνα.

-   Οι σπουδαστές οφείλουν να ενημερώνουν τη Γραμματεία του Ωδείου για κάθε τυχόν μεταβολή προσωπικών τους στοιχείων (των οποίων η προστασία διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί προσωπικών δεδομένων).

 

 

ΤΟΜΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Τμήμα Κλασικής Μουσικής:

Το βασικό τμήμα σπουδών του Δημοτικού Ωδείου είναι το τμήμα κλασικής μουσικής, το οποίο περιλαμβάνει τις εξής Σχολές:

 

Σχολή ενόργανης μουσικής: πιάνο, κιθάρα, έγχορδα με δοξάρι (βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο, κοντραμπάσο), ξύλινα και χάλκινα πνευστά (φλάουτο, όμποε, κλαρινέτο, φαγκότο, σαξόφωνο, κόρνο, τρομπέτα, τρομπόνι, τούμπα).

 

Σχολή Μονωδίας (κλασικό τραγούδι) και μελοδραματικής

 

Σχολή ανώτερων θεωρητικών: Ωδική, Αρμονία, Αντίστιξη, Φούγκα, Σύνθεση.

 

Υποχρεωτικά μαθήματα (ανάλογα με το ειδικό μάθημα):

Υποχρεωτική Θεωρία της Μουσικής (Α’, Β’, Γ’)

Υποχρεωτική Αρμονία (Α’,Β’, Γ’),

Ρυθμική και μελωδική ανάγνωση (solfège Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’),

Μουσική υπαγόρευση (dictée A’, B’, Γ’),

Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (prima vista, A’, B’),

Μουσική Δωματίου (A’, B’, Γ’),

Χορωδία (Α’, Β’),

Υποχρεωτικό Πιάνο (επιπέδου κατατακτηρίων για Α’ Μέση),

Ιστορία της Μουσικής (Α’, Β’), 

Μορφολογία της Μουσικής (Α’),

Πρακτικό Διδασκαλείο.

Οργανογνωσία (Α’, Β’),

Ενορχήστρωση/Ενοργάνωση (Α’,Β’),

Διεύθυνση Ορχήστρας/Χορωδίας,

Ανάλυση ποιήματος,

 

Τμήμα μοντέρνο:

 

Σχολή μουσικών οργάνων: σύγχρονο τραγούδι, ακκορντεόν, ακουστική κιθάρα, ηλεκτρική κιθάρα, αρμόνιο, ηλεκτρικό μπάσο, ντραμς.

 

Φιλοδοξία του Δημοτικού Ωδείου είναι να περιλάβει την διδασκαλία και άλλων μουσικών οργάνων των  κατηγοριών που ήδη αναφέρθηκαν καθώς επίσης και την δημιουργία τμημάτων Βυζαντινής, ελληνικής παραδοσιακής, ελληνικής λαϊκής και ηλεκτροακουστικής μουσικής.

 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

(ανά εβδομάδα)

 

Τμήμα κλασικής μουσικής:

Μουσικά όργανα και μονωδία (ατομικό):

            α) Προκαταρκτική & Κατωτέρα βαθμίδα: 40’

            β) Μέση βαθμίδα: 50’

            γ) Ανωτέρα βαθμίδα, Πτυχίο, Δίπλωμα: 60’

 

Μουσική Δωματίου (ατομικό): 40’

Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση, Πρακτικό διδασκαλείο (ατομικό): 30’

Υποχρεωτικά Θεωρητικά (ομαδικό):

                        α) Θεωρία, Αρμονία, Σολφέζ: 45’

                        β) Ιστορία της Μουσικής Α’ και Β’, Μορφολογία, Χορωδία: 60’

Ειδικά Θεωρητικά (ατομικό): 60’

 

 

Τμήμα μοντέρνο:

Μοντέρνα όργανα (ατομικό): 45’ ανεξάρτητα από το επίπεδο.

 

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

Οι εξετάσεις του Ωδείου αφορούν στους σπουδαστές όλων ανεξαιρέτως των τμημάτων σπουδών και είναι οι εξής:

 

Κατατακτήριες, Ετήσιες Επιθεωρήσεις, Συμπληρωματικές, Προαγωγικές, Απολυτήριες,  Δοκιμαστικές  και  Επαναληπτικές.

 

-   Οι Ετήσιες εξετάσεις προόδου (Επιθεωρήσεις) γίνονται κάθε Ιούνιο και ο χαρακτήρας τους είναι καθαρά παιδαγωγικός και συμβουλευτικός.

-   Οι Προαγωγικές και Απολυτήριες (Πτυχιακές και Διπλωματικές) εξετάσεις γίνονται κάθε Ιανουάριο και Ιούνιο.

-   Οι Κατατακτήριες  εξετάσεις γίνονται κάθε Οκτώβριο.

-   Οι Συμπληρωματικές, Δοκιμαστικές και Επαναληπτικές εξετάσεις γίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που τις καθορίζουν.

-   Η εξεταστική επιτροπή για τις Ετήσιες, Συμπληρωματικές, Προαγωγικές, Δοκιμαστικές και Επαναληπτικές εξετάσεις είναι τριμελής και αποτελείται από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Ωδείου, τον διδάσκοντα καθηγητή και έναν ακόμη καθηγητή του Ωδείου.

-   Για τις Κατατακτήριες και Απολυτήριες εξετάσεις η επιτροπή είναι πενταμελής.

-   Αποτελείται από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Ωδείου σαν Πρόεδρο, καθηγητές του Ωδείου, καθηγητές άλλων Ωδείων και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού.

-   Τα προσκαλούμενα μέλη των εξεταστικών επιτροπών, δε διατηρούν συμβατική σχέση με τον Δήμο. Οι αμοιβές τους εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

 

Η επίδοση των σπουδαστών βαθμολογείται ως εξής:

 

Άριστα:            10.00 - 9,50

Πολύ καλά:       9,49 - 7,50

Καλά:               7,49 - 5,50

Σχεδόν καλά:   5.49 - 5,00

 

Δικαίωμα προβιβασμού δίνουν οι βαθμοί 5 έως 10 από το μέσο όρο της βαθμολογίας των μελών της εξεταστικής επιτροπής.

 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

 

 

-   Τα δίδακτρα, οι εκπτώσεις καθώς και τα τέλη εγγραφής και εξετάσεων των σπουδαστών του Ωδείου καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν από την έναρξη της εκπαιδευτικής περιόδου. Για οποιαδήποτε μείωση των διδάκτρων απαιτείται απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού.

-   Τα δίδακτρα είναι ετήσια και καταβάλλονται σε 10 μηνιαίες δόσεις, το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα. Δίδακτρα καταβληθέντα δεν επιστρέφονται.

-   Οι σπουδαστές υποχρεούνται στην καταβολή εξέταστρων, το αργότερο μία εβδομάδα πριν από την ημέρα των εξετάσεων αυτών.

-   Για τη σπουδή των ειδικών μαθημάτων, παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής στα μαθητολόγια του Ωδείου σπουδαστών που επιθυμούν να διδάσκονται κατ’ οίκον, με την πληρωμή “μηνιαίων δικαιωμάτων Ωδείου” μετά από συνεννόηση με τη Διεύθυνση του Ωδείου και τον διδάσκοντα καθηγητή και εφ’ όσον αυτός είναι μέλος του διδακτικού προσωπικού ή συνεργάζεται με όποιον τρόπο με το Ωδείο. Οι σπουδαστές αυτοί– εκτός της διαφορετικής οικονομικής σχέσης τους - έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους υπόλοιπους σπουδαστές του Ωδείου.

-   Σπουδαστές, οι οποίοι καθυστερούν την καταβολή των διδάκτρων, ειδοποιούνται από τη Γραμματεία του Ωδείου για την ταμειακή τους τακτοποίηση. Μετά την παρέλευση διμήνου και ύστερα από τηλεφωνική ειδοποίηση δύναται να διακοπεί η φοίτησή τους.

-   Σπουδαστές, οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, δε γίνονται δεκτοί προς εγγραφή το νέο εκπαιδευτικό έτος, δε συμμετέχουν στις εξετάσεις προαγωγικές ή απολυτήριες και δεν τους χορηγούνται τίτλοι σπουδών.

 

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

 

-   Μερική ή ολική υποτροφία δύναται να δοθεί σε σπουδαστές, κυρίως με καλλιτεχνικά αλλά και κοινωνικά κριτήρια. Όσον αφορά στα καλλιτεχνικά κριτήρια, λαμβάνεται υπόψη η εξαιρετική επίδοση του σπουδαστή, η συνέπεια και η συμμετοχή στις δραστηριότητες του Ωδείου Όσον αφορά στα κοινωνικά κριτήρια, λαμβάνεται υπόψη η οικονομική κατάσταση της οικογένειας, η τακτική φοίτηση του σπουδαστή και οι επιδόσεις του. Οι υποψήφιοι υπότροφοι προτείνονται από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή, ο οποίος λαμβάνει υπόψη του τη γνώμη του ειδικού καθηγητή και των καθηγητών των υποχρεωτικών μαθημάτων.

-   Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται κατά την έναρξη της εκπαιδευτικής περιόδου, ύστερα από εισήγηση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή, ορίζεται ο αριθμός και το ύψος των υποτροφιών ανά διδακτικό έτος.

 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

-   Η παρακολούθηση των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που διοργανώνονται από το Ωδείο και η συμμετοχή στις σπουδαστικές συναυλίες του Ωδείου είναι υποχρεωτική για όλους τους σπουδαστές

-   Η παρακολούθηση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων εγνωσμένου κύρους και ποιότητας που διοργανώνονται από εγκεκριμένους καλλιτεχνικούς φορείς θεωρείται σημαντική και συμβάλλει στην γενικότερη μόρφωση και καλλιέργεια των σπουδαστών.

-   Η ενεργή συμμετοχή σπουδαστών/τριών σε εκδηλώσεις εκτός Ωδείου θα πρέπει να έχουν την έγκριση της Διεύθυνσης του Ωδείου.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ

 

-  Σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους είναι υποχρεωτική η τακτική φοίτηση.

-  Οι απουσίες των σπουδαστών σημειώνονται.

           Πέντε συνεχείς αδικαιολόγητες ή δεκαπέντε σποραδικές επίσης αδικαιολόγητες   απουσίες, αφαιρούν το δικαίωμα συνέχισης της φοίτησης στο Ωδείο.

-  Κάθε σπουδαστής οφείλει να παρακολουθεί, εκτός από το ειδικό, όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα που ορίζονται για το τμήμα του με συνέπεια. Δικαιούται δε να παρουσιαστεί στις προαγωγικές εξετάσεις του ειδικού μαθήματος μόνον εάν έχει παρακολουθήσει τακτικά τα οριζόμενα υποχρεωτικά μαθήματα.

-  Σπουδαστής που διακόπτει τη φοίτηση πριν από το τέλος του διδακτικού έτους, πρέπει να κάνει γνωστή την αιτία γραπτά στη Διεύθυνση του Ωδείου και να καταβάλει τα δίδακτρα μέχρι τον μήνα της διακοπής του/της.

-  Όλοι οι σπουδαστές του Ωδείου είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στις οριζόμενες από το Ωδείο εξετάσεις. Σπουδαστές που αδικαιολόγητα δεν παρουσιάζονται στις εξετάσεις διαγράφονται από το Ωδείο.

-  Οι σπουδαστές οφείλουν να είναι συνεπείς στην ώρα του μαθήματός τους, να είναι επιμελείς, τακτικοί και να προσέχουν τους χώρους και τον εξοπλισμό του Ωδείου.

-  Οι σπουδαστές οφείλουν να ειδοποιούν έγκαιρα τη Γραμματεία του Ωδείου για τυχόν απουσία τους. Μάθημα που χάνεται με ευθύνη του σπουδαστή δεν αναπληρώνεται υποχρεωτικά. Αντιθέτως, μάθημα που χάνεται με ευθύνη του καθηγητή, αναπληρώνεται μετά από συνεννόηση και με τη Γραμματεία του Ωδείου.

-   Κατά τη διάρκεια του μαθήματος η είσοδος στις τάξεις διδασκαλίας επιτρέπεται μόνον σε σπουδαστές ή σε άμεσα ενδιαφερόμενους μετά από άδεια από την Διεύθυνση. Οι γονείς  ή άλλοι τυχόν επισκέπτες πρέπει να περιμένουν στις αίθουσες αναμονής του Ωδείου.

-  Το Ωδείο παρακολουθεί τη γενική πορεία των σπουδαστών.

-  Οι γονείς οφείλουν να ζητούν πληροφορίες από τη Διεύθυνση  και τους διδάσκοντες καθηγητές για την πρόοδο των παιδιών τους. Η αρμονική συνεργασία μεταξύ όλων και σε όλα τα επίπεδα θεωρείται πολύτιμη για την επίτευξη του έργου του Ωδείου.

-  Οι σπουδαστές οφείλουν να διαβάζουν προσεκτικά τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στους ειδικούς πίνακες και στις τάξεις του Ωδείου.

-  Απαγορεύεται η κατανάλωση τροφίμων και ποτών σε όλους τους χώρους του Ωδείου εκτός του ειδικά οριζόμενου χώρου (γραφείο καθηγητών).

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Το Δημοτικό Ωδείο Ηλιούπολης διευθύνεται ως προς το εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό του μέρος από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή.

 

Ο Καλλιτεχνικός Δ/ντής ειδικότερα:

-  Ενημερώνει και συνεργάζεται με τον Προϊστάμενο του Τμήματος Πολιτισμού και τον Πρόεδρο του Ν.Π. για κάθε θέμα λειτουργίας του Ωδείου.

-  Μελετά και εισηγείται για κάθε ζήτημα Οργανωτικής και Διοικητικής φύσεως που αφορά ή ενδιαφέρει το Ωδείο και έχει την άμεση επίβλεψη άρτιας λειτουργίας του .

-  Εισηγείται αρμοδίως στο Δ.Σ. όλα τα θέματα αρμοδιότητάς του όπου και δύναται να μετέχει στις συνεδριάσεις αυτού.

-  Υπογράφει κάθε έγγραφο προς το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αφορά στο Δημοτικό Ωδείο.

-  Φροντίζει για την έγκαιρη και σωστή υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν το εκπαιδευτικό έργο.

-  Συντονίζει, παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή των καθημερινών προγραμμάτων εκπαίδευσης.

-  Σχεδιάζει και συντονίζει όλες τις καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες του Ωδείου, μετά την έγκριση του Δ.Σ.

-  Προγραμματίζει με το εκπαιδευτικό προσωπικό την παρουσίαση των μαθητών σε εκδηλώσεις .

-  Μεριμνά για την προβολή και διαφήμιση όλων των μουσικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων του Ωδείου και φροντίζει για την έκδοση, διακίνηση και διάθεση ενημερωτικού υλικού στους δημότες.

-  Εγκρίνει τα κάθε λογής προγράμματα εργασιών και αδειών του προσωπικού και ευθύνεται για τη σωστή τήρησή τους.

-   Ελέγχει τα τμήματα, τη διδακτέα ύλη στους σπουδαστές του Ωδείου, καθορίζει σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και το εκπαιδευτικό προσωπικό την ημερομηνία των εξετάσεων, έχει την ευθύνη του προγραμματισμού και της έγκαιρης διοργάνωσης των μαθημάτων, των μαθητικών εξετάσεων, της συγκρότησης εξεταστικών επιτροπών κ.λπ., και μεριμνά για την έγκαιρη υποβολή των μαθητολογίων στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

-  Παρακολουθεί την εργατικότητα και την απόδοση καθώς και την καθημερινή παρουσία του διδακτικού και λοιπού προσωπικού και αναφέρει στον Προϊστάμενο του Νομικού Προσώπου σε περίπτωση παραβίασης του καθορισμένου προγράμματος.

-  Καταρτίζει τα προγράμματα διδασκαλίας και διδακτέας ύλης και εποπτεύει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

-  Εποπτεύει για την ορθή διεξαγωγή των μουσικών, καλλιτεχνικών, πολιτιστικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων του Ωδείου.

-  Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο με βάση τα τυπικά προσόντα της θέσης αυτής. Πέραν των τυπικών προσόντων, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένο καλλιτεχνικό κύρος, ώστε να εμπνεύσει τα στελέχη και τους σπουδαστές του Ωδείου και διοικητικές ικανότητες ώστε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το στελεχιακό δυναμικό του Ωδείου.

-  Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Δημοτικού Ωδείου δεν δύναται να είναι ιδιοκτήτης Ωδείου.

-  Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής υποβάλλει, με τη λήξη του διδακτικού έτους, αρμοδίως απολογισμό του έργου του.

-  Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής είναι αρμόδιος για την κατανομή των νέων μαθητών στο εκπαιδευτικό προσωπικό.

-  Κατά τη λήξη της εκπαιδευτικής περιόδου, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής, υποβάλλει εκθέσεις αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προσωπικού αρμοδίως.

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

-   Οι ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου Ηλιούπολης σε εκπαιδευτικό προσωπικό προτείνονται από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή και η πρόσληψή τους γίνεται σύμφωνα με το νόμο, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

-   Το πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθητών καθορίζεται από τον Καθηγητή και τον σπουδαστή, σε συνεργασία με τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή.

-   Οι καθηγητές του Ωδείου συμμετέχουν σε δύο-τρεις συνεδριάσεις κάθε διδακτικό έτος, μία πριν από την έναρξη των μαθημάτων, μία πριν από τη λήξη του πρώτου εξαμήνου και μία απολογιστική μετά τη λήξη του διδακτικού έτους.

-   Οι καθηγητές οφείλουν να τηρούν το πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθητών. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε τροποποίηση του προγράμματος διδασκαλίας χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της γραμματείας του ωδείου η οποία στη συνέχεια ενημερώνει τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή.

-   Καθηγητής ο οποίος ασθενεί ενημερώνει την γραμματεία του Ωδείου η οποία με την σειρά της ενημερώνει τον σπουδαστή και τον Προϊστάμενο του Ν.Π. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται αδικαιολογήτως απών.

-   Εκπαιδευτικοί που έκαναν χρήση μακροχρόνιας αναρρωτικής άδειας μετά την επιστροφή στην εργασία τους οφείλουν να συνεργάζονται με τους σπουδαστές και τη γραμματεία για τη σταδιακή αναπλήρωση των μαθημάτων, ώστε να μην προκύπτει θέμα ελλιπούς φοίτησης των μαθητών.

-   Καθηγητής που απουσιάζει αδικαιολόγητα καλείται σ’ έγγραφη απολογία από τον καλλιτεχνικό Δ/ντή για την παροχή διευκρινήσεων. Ο καλλιτεχνικός Δ/ντής εάν δεν λάβει σαφείς εξηγήσεις από τον καθηγητή παραπέμπει το θέμα στο ΔΣ του Ν.Π.

-   Το εκπαιδευτικό προσωπικό του Ωδείου οφείλει ανά τρίμηνο (Δεκέμβριο, Μάρτιο και Ιούνιο), με προσωπικές συναντήσεις στο χώρο του Ωδείου να ενημερώνει τους κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών για την πρόοδό τους.

-   Όταν ένας σπουδαστής επιθυμεί να διδαχθεί από συγκεκριμένο Καθηγητή, θα πρέπει να δηλώνει το όνομα του Καθηγητή έγκαιρα, πριν την έναρξη του διδακτικού έτους. Το αίτημα αυτό μπορεί να γίνει δεκτό από την Διεύθυνση του Ωδείου, μόνον εφόσον παιδαγωγικοί ή οργανωτικοί λόγοι δεν το εμποδίζουν.

-   Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής Καθηγητή πριν την έναρξη του διδακτικού έτους, για λόγους εκπαιδευτικούς ή και οργανωτικούς.

-   Η αλλαγή Καθηγητή στην διάρκεια της χρονιάς μπορεί γίνει μόνο για λόγους ανωτέρας ανάγκης.

 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

-   Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.)-Γρηγόρης Γρηγορίου»  διατηρεί το δικαίωμα τροποποιήσεων του κανονισμού λειτουργίας (με βάση πάντα τους σχετικούς Νόμους του Κράτους και του αρμόδιου Υπουργείου), οφείλει δε να ενημερώνει έγκαιρα όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους για τις τυχόν αυτές αλλαγές.

-   Ό,τι δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τους νόμους και τα διατάγματα που καθορίζουν τη λειτουργία των αναγνωρισμένων από το κράτος Ωδείων και είναι σύμφωνο με τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις της χώρας μας.

 

 









 Login   powered by suntech s.a.