Αρχική Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. - βιβλιοθήκη - εργαστήρια τέχνης - μουσικά εργαστήρια - θέατρο "Δ. Κιντής" - αναψυκτήριο - επικοινωνία

μουσικά εργαστήρια
κανονισμός λειτουργίας
γνωριμία με τα μουσικά όργανα
μουσική προπαιδεία
λαϊκή κομπανία
χορωδιακά σύνολα
φιλαρμονική
μοντέρνα & κλασικά σύνολα
Συνδρομές Συμμετοχής
Μουσικό ΤαξίδιΣυνδρομές Συμμετοχής

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Η συνδρομή συμμετοχής στα Μουσικά Εργαστήρια του Ν.Π. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης-Γρηγόρης Γρηγορίου» είναι ετήσια και διαιρείται σε μηνιαίες δόσεις, όπως αναγράφονται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες.

Τα νέα μέλη έχουν υποχρέωση καταβολής τέλους εγγραφής.

Προβλέπονται εκπτώσεις για τους κατοίκους-δημότες της Ηλιούπολης καθώς και ειδικές εκπτώσεις και απαλλαγές για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες   (πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ άνω του 67%). 

Τα μέλη που δικαιούνται έκπτωσης δεν μπορούν να ξεπερνούν το 25% του συνόλου των συμμετεχόντων ανά Μουσικό Εργαστήρι.

Τα μέλη δικαιούνται έκπτωσης μόνο σε ένα πρόγραμμα του Τμήματος Πολιτισμού, της πιο συμφέρουσας κατά περίπτωση για τον πολίτη. 

Ως τέκνα, που δικαιούνται έκπτωσης, εννοούνται τα προστατευόμενα μέλη.

1.Εκμάθηση Μουσικού Οργάνου & Φωνητική Διδασκαλία

Διάρκεια μαθήματος

εβδομαδιαίως

Μηνιαία Δόση Συνδρομής Δημότες/Ετεροδημότες

Μηνιαία Συνδρομή για Πολύτεκνους  & ΑΜΕΑ άνω του 67%

Δημότες/Ετεροδημότες

45’ ομαδικό (2 μαθητές*)

25€ /30€

20€/25€

25’ ατομικό

30€ /35€

25€/30€

45’ ατομικό

45€/50€

40€/45€

*Εφ΄ όσον κριθεί αναγκαίο ή προτιμητέο από τους καθηγητές, τα ομαδικά μαθήματα δύνανται να περιλαμβάνουν και περισσότερα μέλη, με αντίστοιχη στρογγυλοποιημένη διαμόρφωση της συνδρομής.

2.Τμήματα Εκμάθησης Μουσικών Οργάνων με ειδική έκπτωση

Αφορά την εκμάθηση των λαϊκών οργάνων (μπουζούκι, μπαγλαμάς, τζουράς, μαντολίνο, λαούτο, ούτι)

Διάρκεια μαθήματος

εβδομαδιαίως

Μηνιαία Δόση Συνδρομής Δημότες/Ετεροδημότες

Μηνιαία Συνδρομή για Πολύτεκνους, & ΑΜΕΑ άνω του 67%

45’ ατομικό

30€ /35€

Δωρεάν3.Τμήματα Μουσικής Προπαιδείας

Διάρκεια μαθήματος

εβδομαδιαίως

Μηνιαία Δόση Συνδρομής Δημότες/Ετεροδημότες

Μηνιαία Συνδρομή για Πολύτεκνους & ΑΜΕΑ άνω του 67%

45’ ατομικό

12€ /15€

Δωρεάν

4.Μουσικά Σύνολα

Τα μέλη, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτουν οι αρμόδιοι καθηγητές και μαέστροι των μουσικών συνόλων,  συμμετέχουν δωρεάν.

Τέλος Εγγραφής

Καταβάλλεται εφάπαξ ανά μέλος: 10€ / 15€ για ετεροδημότες

Εξαιρούνται του  τέλους εγγραφής όσοι είχαν πληρώσει εγγραφή στο Δημοτικό Ωδείο Ηλιούπολης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής:

Επίδειξη Αστυνομικής ταυτότητας.

Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας, για την απόδειξη της ιδιότητας του τέκνου ως προστατευόμενου μέλους.

Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ ή άλλου εγγράφου (συμβόλαιο ενοικίασης κ.ά.),  που να αποδεικνύει τον τόπο κατοικίας, για τους κατοίκους της Ηλιούπολης.

Σχετικό πιστοποιητικό από το Δήμο Ηλιούπολης, για τους δημότες Ηλιούπολης

Κάρτα πολυτεκνίας θεωρημένη από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων, για τους Πολύτεκνους.

Αντίγραφο της απόφασης της Υγειονομικής Επιτροπής και ιατρική γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού τους, σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π. 132/2018, για τα ΑΜΕΑ.

Η ηλικία των παιδιών, που επιθυμούν να εγγραφούν για πρώτη φορά στα Εργαστήρια, θα πρέπει να επιβεβαιώνεται με την επίδειξη σχετικού εγγράφου (π.χ. πιστοποιητικό γέννησης, βιβλιάριο υγείας κ.λπ.).


 Login   powered by suntech s.a.