Αρχική Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. - βιβλιοθήκη - εργαστήρια τέχνης - μουσικά εργαστήρια - θέατρο "Δ. Κιντής" - αναψυκτήριο - επικοινωνία

θέατρο "Δ. Κιντής"
κανονισμός λειτουργίας δημοτικού θεάτρου Ηλιούπολης "Δημήτρης Κιντής
2015-Πρόγραμμα εκδηλώσεων Ιουνίου-Ιουλίου στο θέατρο Δ.Κιντής
2016-Πρόγραμμα εκδηλώσεων Ιουνίου-Ιουλίου στο θέατρο Δ.Κιντής
2017-Πρόγραμμα εκδηλώσεων Ιουνίου-Ιουλίου στο θέατρο Δ.Κιντής
2018-Πρόγραμμα εκδηλώσεων Ιουλίου στο θέατρο Δ.Κιντής
2019-Πρόγραμμα εκδηλώσεων Ιουλίου στο θέατρο Δ.Κιντής
2020-Πρόγραμμα εκδηλώσεων Ιουλίου στο θέατρο Δ.Κιντής
2023-Πρόγραμμα εκδηλώσεων Ιουλίου στο θέατρο Δ.Κιντήςκανονισμός λειτουργίας δημοτικού θεάτρου Ηλιούπολης "Δημήτρης Κιντής
Εισαγωγή
1. Το Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής» λειτουργεί ως  χώρος καλλιτεχνικής δημιουργίας και ελεύθερης διακίνησης και ανταλλαγής ιδεών και αισθητικών αντιλήψεων, οι οποίες προάγουν τις ανθρωπιστικές αξίες του πολιτισμού, την πνευματική και καλλιτεχνική ζωή της πόλης και την πνευματική καλλιέργεια των δημοτών, και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή.

2. Σκοπός της λειτουργίας του Δημοτικού Θεάτρου Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής» είναι η συμβολή του Δήμου Ηλιούπολης, ως φορέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην απρόσκοπτη και ελεύθερη επικοινωνία των πολιτών με την καλλιτεχνική δημιουργία και τον πολιτισμό. Για το σκοπό αυτό φιλοξενεί την επαγγελματική και ερασιτεχνική θεατρική δημιουργία, μουσικά και χορωδιακά σχήματα, χορευτικές ομάδες, και κάθε είδους καλλιτεχνικές εκδηλώσεις από όλους τους χώρους της τέχνης. Φιλοξενεί επίσης διοργανώσεις που προάγουν τα γράμματα, τις τέχνες και την επιστήμη, όπως ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, συναντήσεις με καλλιτέχνες  και ανθρώπους του πνεύματος κ.λπ.  Ο Δήμος Ηλιούπολης συνεργάζεται, επίσης, με την τοπική εκπαιδευτική κοινότητα όλων των βαθμίδων, για την προαγωγή της θεατρικής παιδείας και την  υποστήριξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας της νεολαίας.

Άρθρο 1 – Περιγραφή του Δημοτικού Θεάτρου Ηλιούπολης  «Δημήτρης Κιντής»
1. Το Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής» βρίσκεται στη συμβολή των οδών Γαρδίκη και Σμόλικα.  Η κεντρική είσοδος για το κοινό βρίσκεται στην οδό Γαρδίκη ενώ υπάρχει και δεύτερη είσοδο επί της οδού Μνησικλέους. 

2. Είναι χωρητικότητας περίπου χιλίων διακοσίων (1200) θέσεων. 
Διαθέτει:
Α) Σκηνή 135τμ. με ξύλινο πάτωμα και ξύλινη πλάτη
Β) Καμαρίνια με τουαλέτες
Γ) Τουαλέτες κοινού
Δ) Καντίνα
Ε) Ράμπα για βαρέα οχήματα
Στ) Είσοδο για ΑΜΕΑ (επί της οδού Σμόλικα)
Ζ) Παροχή ρεύματος, τάσης 3 Χ100A

Άρθρο 2 – Λειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου Ηλιούπολης  «Δημήτρης Κιντής»

1. Η λειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής»  
ανήκει στους σκοπούς του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – Γρηγόρης Γρηγορίου». (ΦΕΚ 618/18-4-2011).

2. Το Τμήμα Πολιτισμού του Ν.Π. είναι αρμόδιο για την κατάρτιση του προγράμματος των θεατρικών παραστάσεων και των λοιπών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που φιλοξενούνται στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής», το οποίο εγκρίνεται από τον Πρόεδρο του Ν.Π. 

3. Το Αυτοτελές Γραφείο Λειτουργίας Πολιτιστικών και Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Ν.Π., σε συνεργασία με τις λοιπές συναρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, μεριμνά για τη συντήρηση των χώρων του Δημοτικού Θεάτρου, την προμήθεια, τη λειτουργία και τη συντήρηση κάθε είδους εξοπλισμού του, την καθαριότητα και τη φύλαξη.

4. Το Τμήμα Πολιτισμού και το Αυτοτελές Γραφείο Λειτουργίας Πολιτιστικών και Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Ν.Π. είναι συναρμόδια για τη συστηματική τήρηση του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας του. 

5. Το Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής»  λειτουργεί  από τον Μάιο έως και τον Οκτώβριο.

Άρθρο 3 – Παραχώρηση της χρήσης του Δημοτικού Θεάτρου Άλσους «Δημήτρης Κιντής»

1. Το Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης χρησιμοποιείται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα για τη φιλοξενία θεατρικών παραστάσεων. Στο Θέατρο μπορούν να φιλοξενηθούν και άλλα καλλιτεχνικά και πολιτιστικά γεγονότα, μουσικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, συναντήσεις. Προτεραιότητα στη χρήση του Δημοτικού Θεάτρου έχει το δίκτυο των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Ν.Π. και του Δήμου Ηλιούπολης.

2. Το Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής» παραχωρείται  δωρεάν  για εκδηλώσεις που συνάδουν με τον σκοπό της λειτουργίας του, όπως περιγράφονται στην Εισαγωγή, στους φορείς του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης Α’ και Β΄ βαθμού, στους φορείς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, στις κοινωνικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, στους συλλόγους, στις πολιτιστικές ομάδες και τις νόμιμα  λειτουργούσες κινήσεις της κοινωνίας των πολιτών, με έδρα την Ηλιούπολη. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι ανωτέρω εκδηλώσεις  να πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Με απόφαση του Προέδρου, το Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής»| μπορεί επίσης να παραχωρείται δωρεάν και σε φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι δεν εδρεύουν στην Ηλιούπολη, για την παρουσίαση πολιτιστικών εκδηλώσεων που είναι με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

3. Κατ’ εξαίρεση, το Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής» δύναται να παραχωρηθεί, ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Αθλητισμού και με απόφαση του Προέδρου του Ν.Π., για την παρουσίαση εκδηλώσεων αθλητικού περιεχομένου, σε φορείς με έδρα την Ηλιούπολη.

4. Οι φορείς των παραγράφων (2) και (3) του παρόντος άρθρου αναλαμβάνουν την καθαριότητα του Δημοτικού Θεάτρου Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής», πριν την  έναρξη της εκδήλωσής τους, με δικά τους μέσα. Εάν επιθυμούν να αναλάβει την καθαριότητα ο Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.-Γρηγόρης Γρηγορίου, οφείλουν να καταβάλουν στο Ν.Π. ογδόντα ευρώ (80€) πλέον ΦΠΑ.

5. Η χρήση του Δημοτικού Θεάτρου Άλσους «Δημήτρης Κιντής» από τους φορείς των παραγράφων (2) & (3) του παρόντος άρθρου δεν πρέπει να παρακωλύει το πρόγραμμα των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Ν.Π., εκτός από την περίπτωση εξαιρετικών γεγονότων με γενικευμένη κοινωνική σημασία, η οποία αξιολογείται από τον Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου ή τον  Δήμαρχο. 

6. Η παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής»  στους φορείς των παραγράφων (2)  & (3) του παρόντος άρθρου γίνεται εγγράφως, ύστερα από την υποβολή σχετικού αιτήματος, το οποίο πρέπει να κατατίθεται στο ειδικό πρωτόκολλο του Τμήματος Πολιτισμού, το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν από την οργάνωση των εκδηλώσεών τους. Στο αίτημα για την παραχώρηση της χρήσης του Θεάτρου πρέπει να σημειώνονται με σαφήνεια το είδος και το πρόγραμμα της εκδήλωσης, η οποία πρόκειται να οργανωθεί, καθώς και η χρονική της διάρκεια. 

7. Η κατάθεση της αίτησης δε σημαίνει ταυτόχρονη αποδοχή και έγκρισή της. 

8. Η έγκριση της αίτησης δίνεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την κατάθεσή της.  

9. Τηρείται σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία της αίτησης.

10. Χρήση του Δημοτικού Θεάτρου από τους φορείς των παραγράφων (2)  & (3) του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να γίνει χωρίς την έγγραφη απάντηση του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. στο υποβαλλόμενο αίτημα και την υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φιλοξενουμένου φορέα Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986, ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον παρόντα Κανονισμό και πως ο φορέας είναι καθ’ όλον υπεύθυνος για την τεχνική αποκατάσταση ή την οικονομική αποζημίωση κάθε τυχόν φθοράς, η οποία θα έχει σημειωθεί στις εγκαταστάσεις και τους χώρους του Δημοτικού Θεάτρου κατά τη διεξαγωγή της φιλοξενουμένης εκδήλωσης και με υπαιτιότητα του φιλοξενουμένου. Παράλειψη υπογραφής της εν λόγω Υπεύθυνης Δήλωσης συνιστά λόγο για την ακύρωση της παραχώρησης χρήσης του Δημοτικού Θεάτρου.

11. Ο Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ-Γρηγόρης Γρηγορίου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους ως άνω φορείς ασφαλιστήριο συμβόλαιο για τη χρήση του Θεάτρου.

12. Η παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου στους φορείς των παραγράφων (2)  & (3) του παρόντος άρθρου γίνεται με απόφαση του Προέδρου και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο ημέρες ανά φορέα και έτος.

13. Οι φορείς, οι οποίοι κάνουν χρήση του Δημοτικού Θεάτρου Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής», θα πρέπει να γνωρίζουν εγγράφως στο Τμήμα Πολιτισμού, τον εκπρόσωπό τους, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος να μεριμνά για τη συμμόρφωση του φιλοξενουμένου φορέα με την τήρηση των κανόνων του παρόντος Κανονισμού. 

14. Ειδικότερα, κατά την περίπτωση επίσκεψης στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής» μαθητών των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων, οι Διευθύνσεις των σχολικών μονάδων  ή οι διοικήσεις των Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων θα πρέπει να γνωρίζουν στο Τμήμα Πολιτισμού τα στοιχεία των συνοδών εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα είναι αρμόδιοι να μεριμνούν για τη συμμόρφωση των μαθητών τους προς τον παρόντα Κανονισμό, την επιτήρηση των μαθητών και την ευπρεπή συμπεριφορά τους, και θα είναι επιφορτισμένοι με την ευθύνη της ασφάλειας των μαθητών.

Άρθρο 4 – Ειδικές ρυθμίσεις προστασίας του Δημοτικού Θεάτρου
1. Οι φορείς, οι οποίοι κάνουν χρήση του Δημοτικού Θεάτρου Ηλιούπολης «Δημητρής Κιντής» είναι υπεύθυνοι ώστε ο αριθμός των προσώπων, τα οποία παρακολουθούν τις εκδηλώσεις τους, να μην υπερβαίνει την πληρότητα της αίθουσας, δηλαδή τα χίλια διακόσια (1200) άτομα. Σε περίπτωση παράβασης αυτού του κανόνα ασφαλείας, οι αρμόδιοι του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ., οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου, μπορούν να λάβουν κατάλληλα μέτρα για την τήρησή του.

2. Οι φορείς, οι οποίοι κάνουν χρήση του Δημοτικού Θεάτρου Ηλιούπολης «Δημητρής Κιντής» είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των ωρών κοινής ησυχίας.

3. Η κατανάλωση ποτών και αναψυκτικών σε πλαστικό μπουκάλι και κάθε είδους φαγητού από την καντίνα του Θεάτρου επιτρέπεται στο Δημοτικό Θέατρο κατά τη διάρκεια κάθε είδους εκδηλώσεων, μόνο εφόσον δεν παρακωλύει την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης.  Οι αρμόδιοι για τη λειτουργία και τη φύλαξη του Δημοτικού Θεάτρου μπορούν να αξιώσουν ακόμη και την αποβολή από το χώρο προσώπων, τα οποία δεν αποδέχονται συστάσεις συμμόρφωσης προς τη ρύθμιση αυτή. 

4. Απαγορεύεται ρητώς η με κάθε μέσο διάτρηση της σκηνής του Δημοτικού Θεάτρου Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής» για την οργάνωση θεατρικών παραστάσεων και κάθε άλλης εκδήλωσης. Οι συνεργαζόμενοι θίασοι και κάθε άλλος φιλοξενούμενος φορέας οφείλουν για το σκοπό αυτό να διαθέτουν τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό για την τοποθέτηση των σκηνικών τους. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο ίσο προς το κόστος αποκατάστασης της ζημίας. 

5. Απαγορεύεται  η τοποθέτηση πανό και κάθε είδους διαφημίσεων στο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής», χωρίς την έγκριση του Τμήματος Πολιτισμού, το οποίο σε τέτοια περίπτωση μπορεί να τα αφαιρέσει.

6. Η χρήση της παροχής ρεύματος που διαθέτει το Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής» από τους φορείς πρέπει να γίνεται από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο ή ηχολήπτη. 

7. Για την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων, υποχρεούνται οι φορείς που θα εμφανίζονται στο Θέατρο, να φροντίζουν για την απομάκρυνση των σκηνικών-αντικειμένων τους από το χώρο του Θεάτρου το ίδιο βράδυ και σε κάθε περίπτωση πριν την επόμενη εκδήλωση. Η ευθύνη για τη φύλαξη των σκηνικών- αντικειμένων για όσο χρόνο παραμένουν στο Θέατρο βαρύνει το διοργανωτή της εκδήλωσης. 

8. Κατά τη λήξη της εκδήλωσης οι φορείς είναι υποχρεωμένοι να αποδώσουν το χώρο απροφάσιστα και χωρίς άλλη ενόχληση, παραιτούμενοι από κάθε αντίρρηση, από οποιοδήποτε λόγο, και αποδεχόμενοι άνευ άλλου την αποκατάσταση κάθε τυχόν βλάβης ή φθοράς του.

9. Ο χώρος θα χρησιμοποιείται από τους φορείς αποκλειστικά και μόνο για την εκδήλωση η οποία αναφέρεται στην αίτηση παραχώρησης που έχουν υποβάλει στο Δήμο, απαγορευμένης οποιασδήποτε μεταβολής της χρήσης του, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση  του Ν.Π.

10. Απαγορεύεται  η παραχώρηση της χρήσης του χώρου ολικά ή μερικά και με οποιαδήποτε μορφή ή αιτία χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Ν.Π.

11. Ο Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.-Γρηγόρης Γρηγορίου ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ατύχημα που ήθελε προκληθεί στους χρήστες ή εν γένει συμμετέχοντες (θεατές, επισκέπτες, εργαζόμενους, καλλιτέχνες κ.λπ.) καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου προετοιμασίας.

12. Οι φορείς είναι υποχρεωμένοι να μην αποθηκεύουν, τοποθετούν ή διατηρούν μέσα στο χώρο εύφλεκτες ή εκρηκτικές ύλες και γενικά οφείλουν να κάνουν χρήση αυτού με επιμέλεια συνετού και καλόπιστου χρήστη.

13. Οι φορείς φέρουν την ευθύνη για κάθε φθορά ή ζημιά, που θα προκληθεί στο χώρο από τους ίδιους, τους νόμιμους εκπροσώπους τους, το προσωπικό τους ή οποιονδήποτε τρίτο που ενεργεί για λογαριασμό τους. Ακόμα υποχρεούνται να διατηρούν το χώρο καθαρό κατά τρόπο που δε θίγει την υγεία, την εργασία, την ασφάλεια και τα χρηστά ήθη των εργαζομένων του Δήμου και των πολιτών που θα παρακολουθήσουν την εκδήλωση.

14. Απαγορεύεται η είσοδος ζώων στο χώρο του Θεάτρου.

Άρθρο 5 – Ενοικίαση του Δημοτικού Θεάτρου
1. Ο Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.-Γρηγόρης Γρηγορίου μπορεί να εκμισθώνει το Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής» με απ’ ευθείας συμφωνία, τους όρους της οποίας καθορίζει το ίδιο, για τη διοργάνωση εκδηλώσεων που συνάδουν με τον σκοπό της λειτουργίας του, όπως περιγράφονται στην Εισαγωγή. 

2. Το κόστος ενοικίασης του Δημοτικού Θεάτρου σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις κατηγορίες των άρθρων (2) και (3) του άρθρου 3, για εκδηλώσεις που είναι με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, ανέρχεται στο ποσό των  διακοσίων πενήντα ευρώ (250€) ημερησίως, πλέον ΦΠΑ

3. Το κόστος ενοικίασης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για εκδηλώσεις που προβλέπουν αντίτιμο εισόδου, διαμορφώνεται ανάλογα με το ύψος του αντιτίμου, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πίνακα:

ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ
1-10€ 300€ πλέον ΦΠΑ
11-12€ 400€ πλέον ΦΠΑ
13-15€ 500€ πλέον ΦΠΑ
16-18€ 600€ πλέον ΦΠΑ
19€ και άνω 800€ πλέον ΦΠΑ

Το κόστος ενοικίασης για την πραγματοποίηση πρόβας ανέρχεται στα 250€ ημερησίως.

4. Για την ενοικίαση του Δημοτικού Θεάτρου συνάπτεται Ιδιωτικό Συμφωνητικό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον νόμιμο εκπρόσωπο του φυσικού η νομικού προσώπου που το νοικιάζει. Οι υποχρεώσεις του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.-Γρηγόρης Γρηγορίου συνίστανται στην εξασφάλιση της χρήσης των εγκαταστάσεων, την καθαριότητα και την εν γένει εύρυθμη λειτουργία του Θεάτρου. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος Κανονισμού από τον συμβαλλόμενο φορέα συνιστά κύρια προϋπόθεση για την αποδοχή κάθε πρότασης ενοικίασης του χώρου.

5. Η πληρωμή του ενοικίου πραγματοποιείται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την εκδήλωση στο Λογιστήριο του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.-Γρηγόρης Γρηγορίου. 

6. Η ανάκληση-ματαίωση της εκδήλωσης, με δυνατότητα επιστροφής του προκαταβληθέντος ποσού, μπορεί να πραγματοποιηθεί με έγγραφη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του φυσικού η νομικού προσώπου που το νοικιάζει, έως πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία της εκδήλωσης.

7. Η ενοικίαση του Δημοτικού Θεάτρου Άλσους «Δημήτρης Κιντής» δεν πρέπει να παρακωλύει το πρόγραμμα των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Ν.Π., όπως του Φεστιβάλ Ηλιούπολης, του οποίου η χρονική περίοδος και οι όροι υλοποίησής του καθορίζονται με ειδική απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 6 – Τελικές διατάξεις
1. Ο Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.)-Γρηγόρης Γρηγορίου έχει δικαίωμα να τροποποιεί ή να συμπληρώνει τον Κανονισμό, με απόφαση του Δ.Σ., ενημερώνοντας ταυτόχρονα τους ενδιαφερόμενους.

2. Από την ενυπόγραφη αποδοχή των όρων παραχώρησης τεκμαίρεται ανεπιφύλακτη αποδοχή του Κανονισμού από τον χρήστη, που είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει πιστά τις διατάξεις που περιλαμβάνονται σε αυτόν, καθώς και τις υποδείξεις του Νομικού Προσώπου. 

3. Η παραχώρηση ή εκμίσθωση του Δημοτικού Θεάτρου Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής» ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.-Γρηγόρης Γρηγορίου και σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να μην παραχωρεί ή εκμισθώνει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα: α) όταν το αντικείμενο της εκδήλωσης είναι αντίθετο με το κοινό αίσθημα ή μπορεί να προκαλέσει ταραχές ή β) όταν ο αιτών έχει παραβεί στο παρελθόν όρους του παρόντος Κανονισμού.

4. Θέματα που δε ρυθμίζονται από τον Κανονισμό επιλύονται από το Δ.Σ. του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.-Γρηγόρης Γρηγορίου.

5. Παράβαση οποιουδήποτε όρου του παρόντος Κανονισμού συνεπάγεται ανάκληση της διάθεσης του χώρου.

  Κατεβάστε το Σχετικό Έντυπο
 Login   powered by suntech s.a.