Αρχική Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. - βιβλιοθήκη - εργαστήρια τέχνης - επικοινωνία - links - ωδείο - θέατρο "Δ. Κιντής" - αναψυκτήριο
Ανακοινώσεις πρόσληψης προσωπικού
2017

16 Mαΐου 2017
ΣΟΧ Ιατρού 2017 Δείτε εδώ
Το Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.)-Γρηγόρης Γρηγορίου» ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης έργου με συνολικά τριανταδύο (32) άτομα, για την κάλυψη των αναγκών του, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Στελέχωση του εργαστηρίου εικαστικών τεχνών (ζωγραφικό εργαστήρι), λειτουργία του θεατρικού εργαστηρίου, λειτουργία Δημοτικού Ωδείου και υλοποίηση προγραμμάτων άθλησης» συνολικής διάρκειας έως ένα (1) έτος.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 έως και την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 και ώρες 9.00-14.00.

Για να δείτε την ανακοίνωση, πατήστε εδώ
Για να δείτε το έντυπο της αίτησης, πατήστε εδώ
Για να δείτε το παράρτημα ανακοινώσεων ΣΜΕ, πατήστε εδώ

Το Ν.Π.Δ.Δ. "Πολιτιστικός - Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.)-Γρηγόρης Γρηγορίου" ανακοινώνει την πρόσληψη Καλλιτεχνικού Διευθυντή με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (με αντίτιμο) ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Ηλιούπολη, επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου 114, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου : "Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Δημοτικού Ωδείου Ηλιούπολης" συνολικής διάρκειας έως ένα (1) έτος.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 έως και την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 και ώρες 9.00 και 14.00.

Για να δείτε την ανακοίνωση, πατήστε εδώ
Για να δείτε το έντυπο της αίτησης, πατήστε εδώ

 Login   powered by suntech s.a.