Αρχική Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. - βιβλιοθήκη - εργαστήρια τέχνης - επικοινωνία - links - ωδείο - θέατρο "Δ. Κιντής" - αναψυκτήριο
Προκηρύξεις - Προσλήψεις προσωπικού
2019

7 Ιουνίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  για την  πρόσληψη προσωπικού  με  σχέση  εργασίας ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου  χρόνου  διάρκειας  έως δύο (2)μήνες


18 Απριλίου 2019

Πρακτικό Γνωμοδότηση για ΣΜΕ 1/2019 Μουσικών

5 Απριλίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2019

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ

2018
13 Δεκεμβρίου 2018

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΜΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  ΣΜΕ 2- 2018  ΑΔΑ 67ΦΙΟΛ02-ΒΟ0

ΑΙΤΗΣΗ

21 Νοεμβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για τη σύναψη Σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 

16 Νοεμβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 3/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ 

ΑΙΤΗΣΗ

9 Μαϊου 2018


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  για την  πρόσληψη προσωπικού  με  σχέση  εργασίας ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου  χρόνου  διάρκειας  έως δύο (2) μήνες.

1 Μαϊου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2018 για τη λειτουργία  Τμημάτων  Εκμάθησης  Φωτογραφίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2018 για τη λειτουργία  Τμημάτων  Εκμάθησης  Μουσικής  - Μουσικών  Οργάνων» του «Δημοτικού Ωδείου Ηλιούπολης  Απόστολος Μόσχος8 Μαρτίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2018
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ

Δείτε την αίτηση εδω

2017

20 Δεκεμβρίου 2017

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΜΕ) Δείτε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ  1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δείτε εδώ

Αποτελέσματα

5 Δεκεμβρίου 2017

Αποτελέσματα

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΜΕ 2-2017
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ


15 Νοεμβρίου 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Δείτε εδώ
Για την αίτηση πατήστε εδώ31 Οκτωβρίου 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Δείτε εδώ

16 Mαΐου 2017

ΣΟΧ Ιατρού 2017 Δείτε εδώΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 22.12.2016
Για το παράρτημα πατήστε εδώ
Για την αίτηση πατήστε εδώ

Για τους πίνακες πατήστε εδώ
----------

Γνωμοδότηση - πρακτικό τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης και επιλογής για την ανακοίνωση ΣΜΕ 2/2016 , δείτε εδώ


Ανακοίνωση πρόσληψης  22.11.2016
Για το παράρτημα πατήστε εδώ
Για την αίτηση πατήστε εδώ

----------

Ανακοίνωση πρόσληψης  9.6.2016

----------

Πίνακας μοριοδότησης ΑΜΕΑ

----------

Ανακοίνωση πρόσληψης

(Καθηγητές φυσικής αγωγής)

----------

Πίνακας αποτελεσμάτων ΣΜΕ 4/2015

(Γυμναστές)

----------

Πίνακας αποτελεσμάτων ΣΜΕ 3/2015

(Καλλιτεχνικό προσωπικό)

----------

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 4/2015

Δείτε το παράρτημα εδώ

Βρείτε την αίτηση εδώ

----------

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με αντίτιμο, συνολικής διάρκειας έως ένα (1) έτος, με τριάντα (30) άτομα, για την κάλυψη  αναγκών του Τμήματος Πολιτισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ», που εδρεύει στην Ηλιούπολη,  με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: α) «Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Δημοτικού Ωδείου Ηλιούπολης», β) «Λειτουργία Τμημάτων Εκμάθησης Ζωγραφικής», γ)  «Λειτουργία Τμημάτων Εκμάθησης Κατασκευής Εικαστικού Κοσμήματος», δ) «Λειτουργία Θεατρικού Εργαστηρίου», ε) «Λειτουργία Εργαστηρίου Φωτογραφίας» και στ) «Λειτουργία Τμημάτων Εκμάθησης Μουσικής-Μουσικών Οργάνων».
Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγµατοποιηθεί µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη της δηµοσίευσης της παρούσας σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες και συγκεκριµένα από 9/12/2015 έως και 18/12/2015.  
Η παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται καθηµερινά τις εργάσιµες ηµέρες, Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 9.00 π.µ έως 13.00 µ.µ.  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 3/2015

Βρείτε την αίτηση εδώ
 Login   powered by suntech s.a.