Αρχική Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. - βιβλιοθήκη - εργαστήρια τέχνης - επικοινωνία - links - μουσικά εργαστήρια - θέατρο "Δ. Κιντής" - αναψυκτήριο
"A photograph"


The drama story is based on the original text from Hans Christian Andersen”s
"The Emperor's New Clothes"  in the interpretation of  Urszula Kozioł  “Painted Man”.
The message of the story is the same as in the original fairy-tale:the mockery of cowardice.
The plot: two sneaky members of the king’s court dressed as tailors are trying to ridicule the king.

What is the reason for dressing as tailors? The audience will find out at the end. 

The play is accompanied by a live piano.

The actors are children between 10 - 13 years of age. 

 Login   powered by suntech s.a.