Αρχική Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. - βιβλιοθήκη - εργαστήρια τέχνης - επικοινωνία - links - μουσικά εργαστήρια - θέατρο "Δ. Κιντής" - αναψυκτήριο
αίτηση συμμετοχής στα σεμινάρια


ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

  

Όνομα………………………………………………………………………………….

 

Επίθετο……………………………………………………………………………......

 

Ιδιότητα………………………………………………………………………………

 

Χώρος Εργασίας……………………………………………………………………

 

Διεύθυνση……………………………………………………………………………..

 

Τηλέφωνο……………………………………………………………………………

 

E-mail…………………………………………………………………………………..

 

Συνοπτικό Βιογραφικό……………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………

 

Σεμινάριο που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε.

………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

 Login   powered by suntech s.a.