Αρχική Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. - βιβλιοθήκη - εργαστήρια τέχνης - μουσικά εργαστήρια - θέατρο "Δ. Κιντής" - αναψυκτήριο - επικοινωνία
ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ & Τζουράς

Το μπουζούκι αποτελεί το κατεξοχήν λαϊκό μας όργανο, το οποίο είναι δημοφιλέστατο και το συναντάμε σε όλα τα λαϊκά μας τραγούδια. Υπάρχει η παλαιότερη εκδοχή του τρίχορδου (με τρεις διπλές χορδές) και η πιο πρόσφατη του τετράχορδου μπουζουκιού (με τέσσερις διπλές χορδές). Στο δεξί χέρι παίζεται με πέννα.

Το μπουζούκι κατά κανόνα παίζει με άλλα όργανα και φωνές σε λαϊκές κομπανίες και ορχήστρες, έχοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο ανάμεσα στα άλλα όργανα. Η αγορά ενός μαθητικού μπουζουκιού είναι προσιτή.  

Ο τζουράς είναι ένα όργανο παραπλήσιο του μπουζουκιού, με μικρότερο όμως σκάφος.
 Login   powered by suntech s.a.