Αρχική Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. - βιβλιοθήκη - εργαστήρια τέχνης - επικοινωνία - links - μουσικά εργαστήρια - θέατρο "Δ. Κιντής" - αναψυκτήριο

βιβλιοθήκη
πληροφορίες
υπηρεσίες
επικοινωνία με τη βιβλιοθήκη
future library
κινητή δανειστική βιβλιοθήκη
media lab στη δημοτική βιβλιοθήκη
χειροποίητες βιβλιοϊστορίες
γνωστοί καλλιτέχνες μιλούν για τη βιβλιοθήκη ηλιούπολης
σύνδεσμοι
photo gallery
video gallery
η Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηλιούπολης ταξιδεύει...προς το ΚΠΙΣΝ
νέες ψηφιακές συνεργασίες
συνεργασίες
Ανταλλακτική Βιβλιοθήκη στην είσοδο του Δημαρχείου Ηλιούπολης
Παρέα με τα παραμύθια στη Βιβλιοθήκη
ηλεκτρονική εγγραφή

πληροφορίες
συλλογή
κανονισμός λειτουργίας
εγγραφή μελών
ωράριο λειτουργίαςκανονισμός λειτουργίας

Όλα τα μέλη και οι χρήστες των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης πρέπει να διαβάσουν τον Κανονισμό Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και να αποδεχθούν τους όρους του. Μη εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας σημαίνει ταυτόχρονα και την άρση της ιδιότητάς τους ως μέλη-χρήστες της βιβλιοθήκης.Οι χρήστες κατά την είσοδό τους στη βιβλιοθήκη αφήνουν τις τσάντες τους στα ειδικά ντουλαπάκια και παίρνουν το κλειδί. Κανένας χρήστης δεν εισέρχεται στο αναγνωστήριο με τσάντες.

Οι χρήστες που επιθυμούν να μελετήσουν τα δικά τους βιβλία, οφείλουν να τα δηλώσουν στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης κατά την είσοδό τους και να τα επιδεικνύουν κατά την έξοδο. 

Οι χρήστες οφείλουν να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο που χρησιμοποιούν τόσο το έντυπο υλικό όσο και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται να αναφέρουν κάθε φθορά που εντοπίζουν σε βιβλίο, που έχουν παραλάβει για ανάγνωση.

Χρήστες, οι οποίοι προκαλούν βλάβη ή ζημιά στο υλικό της Βιβλιοθήκης, οφείλουν να την αποκαταστήσουν.

Οι χρήστες οφείλουν να τηρούν ησυχία σε όλους τους χώρους και ιδιαίτερα στο αναγνωστήριο.

Χρήστες οι οποίοι παρακωλύουν, συστηματικά, την ομαλή λειτουργία της Βιβλιοθήκης στερούνται το δικαίωμα χρήσης της Βιβλιοθήκης.Απαγορεύεται στο χώρο της Βιβλιοθήκης η είσοδος ζώων.

Απαγορεύεται στο χώρο της Βιβλιοθήκης το φαγητό, οι καφέδες, το κάπνισμα και η λειτουργία κινητών τηλεφώνων.

 Login   powered by suntech s.a.