Αρχική Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. - βιβλιοθήκη - εργαστήρια τέχνης - επικοινωνία - links - μουσικά εργαστήρια - θέατρο "Δ. Κιντής" - αναψυκτήριο

βιβλιοθήκη
πληροφορίες
υπηρεσίες
επικοινωνία με τη βιβλιοθήκη
future library
κινητή δανειστική βιβλιοθήκη
media lab στη δημοτική βιβλιοθήκη
χειροποίητες βιβλιοϊστορίες
γνωστοί καλλιτέχνες μιλούν για τη βιβλιοθήκη ηλιούπολης
σύνδεσμοι
photo gallery
video gallery
η Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηλιούπολης ταξιδεύει...προς το ΚΠΙΣΝ
νέες ψηφιακές συνεργασίες
συνεργασίες
Ανταλλακτική Βιβλιοθήκη στην είσοδο του Δημαρχείου Ηλιούπολης
Παρέα με τα παραμύθια στη Βιβλιοθήκη
ηλεκτρονική εγγραφή

υπηρεσίες
δανεισμός
αναγνωστήριο
διαδίκτυο
ηλεκτρονικός κατάλογος
επισκέψεις σχολείων
φωτοαντίγραφαφωτοαντίγραφα

Η Βιβλιοθήκη παρέχει τη δυνατότητα φωτοαντιγράφησης του υλικού της που δε δανείζεται. Για τον αριθμό των φωτοτυπιών που μπορούν να γίνουν κάθε φορά, υπάρχει συγκεκριμένο όριο σελίδων (5) προκειμένου να γίνεται σεβαστή η νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και να προστατεύεται το υλικό. (ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών). Μεγαλύτερος αριθμός φωτοτυπιών, μέχρι του αριθμού των 25 σελίδων, επιτρέπεται σε φωτοτυπείο της πόλης, ύστερα από παράδοση της αστυνομικής ταυτότητας. Η ταυτότητα επιστρέφεται στον χρήστη μετά την παράδοση του βιβλίου. Δεν επιτρέπεται η φωτοτύπηση των βιβλίων που αναφέρουν ρητά ότι απαγορεύεται η καθ΄οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή τους.

 Login   powered by suntech s.a.