Αρχική Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. - βιβλιοθήκη - εργαστήρια τέχνης - επικοινωνία - links - μουσικά εργαστήρια - θέατρο "Δ. Κιντής" - αναψυκτήριο

βιβλιοθήκη
πληροφορίες
υπηρεσίες
επικοινωνία με τη βιβλιοθήκη
future library
κινητή δανειστική βιβλιοθήκη
media lab στη δημοτική βιβλιοθήκη
χειροποίητες βιβλιοϊστορίες
γνωστοί καλλιτέχνες μιλούν για τη βιβλιοθήκη ηλιούπολης
σύνδεσμοι
photo gallery
video gallery
η Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηλιούπολης ταξιδεύει...προς το ΚΠΙΣΝ
νέες ψηφιακές συνεργασίες
συνεργασίες
Ανταλλακτική Βιβλιοθήκη στην είσοδο του Δημαρχείου Ηλιούπολης
Παρέα με τα παραμύθια στη Βιβλιοθήκη
ηλεκτρονική εγγραφή

υπηρεσίες
δανεισμός
αναγνωστήριο
διαδίκτυο
ηλεκτρονικός κατάλογος
επισκέψεις σχολείων
φωτοαντίγραφαδιαδίκτυο

Υπηρεσίες internet 

Η Βιβλιοθήκη ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες των πολιτών για γρήγορο και αποτελεσματικό Internet με  ταχύτητες VDSL.

 Η πρόσβαση στο Internet είναι δωρεάν.

Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία του Internet πρέπει να γίνουν μέλη της Βιβλιοθήκης.

Ο χρόνος χρήσης του διαδικτύου είναι 30΄ την ημέρα, για κάθε χρήστη και τηρείται σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την προσέλευση. Υπάρχει δυνατότητα παράτασης του χρόνου χρήσης έως 2 φορές εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι ενδιαφερόμενοι σε αναμονή. Αυτό πάντα σε συνεννόηση με το αρμόδιο προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

Η υπηρεσία του Internet χρησιμοποιείται για ερευνητικούς, ψυχαγωγικούς  και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Οποιαδήποτε χρήση για άλλους σκοπούς (όπως  πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υλικό που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ, αποστολή επικίνδυνου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.α.) απαγορεύεται.

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώσουν τα αποτελέσματα της αναζήτησης (μέχρι 3 σελίδες), να τα σώσουν σε δισκέτες «καθαρές από ιούς» ή να τα αποθηκεύσουν σε flash drive.

Κατά τη χρήση του υπολογιστή δεν επιτρέπεται η διαγραφή/ αλλαγή/ προσθήκη  προγραμμάτων και η αλλαγή ρυθμίσεων που υπάρχουν ήδη στον υπολογιστή. Επίσης δεν επιτρέπεται η αποθήκευση προσωπικών αρχείων στον υπολογιστή. Μετά την απομάκρυνση του χρήστη το προσωπικό θα διαγράφει τα αποθηκευμένα αρχεία.

Δεν επιτρέπεται η ομαδική χρήση και ο συνωστισμός γύρω από τους υπολογιστές.

Εγγεγραμμένοι χρήστες 15-18 ετών μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Internet  εφόσον οι γονείς/κηδεμόνες  έχουν αποδεχθεί τον Κανονισμό Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και έχουν υπογράψει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία αδειοδοτούν τη χρήση των υπολογιστών, την πρόσβαση στο διαδίκτυο και τη χρήση του λοιπού τεχνολογικού εξοπλισμού και αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη αποκατάστασης των ζημιών, σε περίπτωση φθορών.

Εγγεγραμμένοι χρήστες κάτω των 15 ετών μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Internet  μόνο με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα ο οποίος έχει αποδεχθεί τον Κανονισμό Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και έχει υπογράψει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη αποκατάστασης των ζημιών, σε περίπτωση φθορών.

 

 Κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για την καλή λειτουργία των υπολογιστών. Σε περίπτωση που διαπιστώσει βλάβη οφείλει να ενημερώσει το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

Οι χρήστες που οφείλουν βιβλία δεν έχουν δικαίωμα χρήσης του Internet.

Η Βιβλιοθήκη μπορεί να αφαιρέσει το δικαίωμα χρήσης του Internet, όταν κάποιος από τους παραπάνω κανόνες λειτουργίας δεν τηρείται από τους χρήστες.

    

Ασύρματο Δίκτυο

Η Βιβλιοθήκη παρέχει δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο internet σε όσους έχουν φορητό υπολογιστή (laptop). Η χρήση του Ασύρματου Δικτύου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιείται για ερευνητικούς, ψυχαγωγικούς  και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Οποιαδήποτε χρήση για άλλους σκοπούς (όπως πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υλικό που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ, αποστολή επικίνδυνου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.α.) απαγορεύεται. Για τη χρήση του Ασύρματου Δικτύου οι χρήστες πρέπει να διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή με ασύρματη κάρτα δικτύου.

 

 Login   powered by suntech s.a.