Αρχική Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. - βιβλιοθήκη - εργαστήρια τέχνης - μουσικά εργαστήρια - θέατρο "Δ. Κιντής" - αναψυκτήριο - επικοινωνία

βιβλιοθήκη
πληροφορίες
υπηρεσίες
επικοινωνία με τη βιβλιοθήκη
future library
κινητή δανειστική βιβλιοθήκη
media lab στη δημοτική βιβλιοθήκη
χειροποίητες βιβλιοϊστορίες
γνωστοί καλλιτέχνες μιλούν για τη βιβλιοθήκη ηλιούπολης
σύνδεσμοι
photo gallery
video gallery
η Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηλιούπολης ταξιδεύει...προς το ΚΠΙΣΝ
νέες ψηφιακές συνεργασίες
συνεργασίες
Ανταλλακτική Βιβλιοθήκη στην είσοδο του Δημαρχείου Ηλιούπολης
Παρέα με τα παραμύθια στη Βιβλιοθήκη
ηλεκτρονική εγγραφή

υπηρεσίες
δανεισμός
αναγνωστήριο
διαδίκτυο
ηλεκτρονικός κατάλογος
επισκέψεις σχολείων
φωτοαντίγραφαδανεισμός

Δικαίωμα δανεισμού: Κάθε πολίτης έχει πρόσβαση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Δικαίωμα όμως δανεισμού βιβλίων έχουν μόνο οι κάτοικοι-δημότες του Δήμου Ηλιούπολης, αφού πρώτα γίνουν μέλη της Βιβλιοθήκης. Κάθε μέλος μπορεί να δανειστεί μέχρι 2 βιβλία για 20 ημέρες. Οι υπόλοιποι χρήστες έχουν τη δυνατότητα μόνο για επιτόπια χρήση και φωτοτύπηση του υλικού.       

Δε δανείζονται: περιοδικά, εφημερίδες, CD-ROM, πληροφοριακά βιβλία (οδηγοί, κατάλογοι, βιβλιογραφίες, λεξικά , εγκυκλοπαίδειες), οι τόμοι σειρών, παλαιές και σπάνιες εκδόσεις καθώς και τα βιβλία με αυξημένη ζήτηση για τις σχολικές εργασίες. {Το υλικό αυτό δε δανείζεται πουθενά. Σε ειδικές περιπτώσεις, για τις υπηρεσίες του Δήμου, μπορεί να δανειστεί για περιορισμένη χρονική περίοδο και με προσωπική γραπτή χρέωση}. Το μη δανειζόμενο υλικό διατίθεται μόνο για επιτόπια χρήση.

Ανανέωση δανεισμού: Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα ανανέωσης δανεισμού μία φορά. Δε γίνεται ανανέωση δανεισμού, όταν το βιβλίο έχει ζητηθεί από άλλον χρήστη ή είναι ληξιπρόθεσμο. Η ανανέωση γίνεται προσωπικά ή τηλεφωνικά.

Κράτηση: Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να κάνει κράτηση ενός βιβλίου, που είναι δανεισμένο και τηρείται σειρά προτεραιότητας.      

Καθυστέρηση υλικού: Μέλη που καθυστερούν αδικαιολόγητα την επιστροφή βιβλίων, μετά τη λήξη της κανονικής διάρκειας δανεισμού, θα χρεώνονται στην κάρτα τους με ένα βαθμό. Στους δύο βαθμούς θα αναστέλλεται η ιδιότητά τους ως μέλη για ορισμένο χρόνο τον οποίο θα καθορίζει κάθε φορά η Επιτροπή σε συνεργασία με τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Καταστροφή ή απώλεια υλικού: Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει τα βιβλία που δανείστηκε χωρίς να προκαλέσει οποιαδήποτε φθορά ή να τα χάσει. Σε περίπτωση φθοράς (σκίσιμο, υπογράμμιση, σημειώσεις, βρεγμένες σελίδες κ.α.) ή απώλειας, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει το βιβλίο σε διάστημα ενός μηνός.       

Αφαίρεση υλικού: Ο χρήστης που θα αφαιρέσει υλικό από τη Βιβλιοθήκη, θα στερηθεί το δικαίωμα χρήσης της Βιβλιοθήκης και θα του επιβληθούν οι νόμιμες κυρώσεις.

 Login   powered by suntech s.a.