Αρχική Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. - βιβλιοθήκη - εργαστήρια τέχνης - επικοινωνία - links - μουσικά εργαστήρια - θέατρο "Δ. Κιντής" - αναψυκτήριο

βιβλιοθήκη
πληροφορίες
υπηρεσίες
επικοινωνία με τη βιβλιοθήκη
future library
κινητή δανειστική βιβλιοθήκη
media lab στη δημοτική βιβλιοθήκη
χειροποίητες βιβλιοϊστορίες
γνωστοί καλλιτέχνες μιλούν για τη βιβλιοθήκη ηλιούπολης
σύνδεσμοι
photo gallery
video gallery
η Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηλιούπολης ταξιδεύει...προς το ΚΠΙΣΝ
νέες ψηφιακές συνεργασίες
συνεργασίες
Ανταλλακτική Βιβλιοθήκη στην είσοδο του Δημαρχείου Ηλιούπολης
Παρέα με τα παραμύθια στη Βιβλιοθήκη
ηλεκτρονική εγγραφή

media lab στη δημοτική βιβλιοθήκη
τι είναι το Media Lab
κανονισμός λειτουργίας Media Lab
Μαθαίνουμε δεξιότητες στο Media Labκανονισμός λειτουργίας Media Lab

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μέσα σε ένα Media Lab μπορείς να κάνεις την παραγωγή και επεξεργασία ενός βίντεο, να καταγράψεις μια ψηφιακή ιστορία, να ηχογραφήσεις ένα ραδιοφωνικό σποτ ή ακόμη και το δικό σου τραγούδι, να κάνεις μία κλειστή συνάντηση ή απλά να σερφάρεις στο διαδίκτυο και να έχεις πρόσβαση σε αποκλειστικό ψηφιακό περιεχόμενο, χαλαρώνοντας παράλληλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον. Στο Media Lab θα κυριαρχούν δραστηριότητες γύρω από τις τέχνες, την τεχνολογία και την καινοτομία.

To Media Lab αποτελείται από τους εξής χώρους:

α. Χώρος πρόσβασης στο διαδίκτυο και διαδραστικής συνεργασίας (Co-Working Lounge)

β. Music Studio

γ. Δημιουργικός χώρος για συναντήσεις ( Brain Pulse Room)

 

Για να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Media Lab έχουν θεσπιστεί μια σειρά από κανόνες τόσο για τη λειτουργία του Media Lab στο σύνολο του, όσο και για τη λειτουργία κάθε χώρου ξεχωριστά. Με τους κανόνες αυτούς επιθυμούμε να διασφαλίσουμε ότι η χρήση του Μedia Lab θα είναι ευχάριστη και λειτουργική για όλους τους χρήστες μας.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ

Τις υπηρεσίες του Media Lab μπορούν να χρησιμοποιούν κατά προτεραιότητα οι κάτοικοι της Ηλιούπολης, εφόσον γίνουν μέλη της Βιβλιοθήκης. Η εγγραφή γίνεται με βάση τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου και ένα λογαριασμό Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. Τους ανήλικους αναγνώστες εγγράφουν οι κηδεμόνες τους με την ταυτότητά τους και ότι ισχύει στην προηγούμενη περίπτωση.

Εγγεγραμμένοι χρήστες από 18 ετών και άνω μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Media Lab εφόσον αποδεχθούν τον Κανονισμό Λειτουργίας του Media Lab και υπογράψουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη αποκατάστασης των ζημιών, σε περίπτωση φθορών.

Εγγεγραμμένοι χρήστες 15-18 ετών μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Media Lab εφόσον οι γονείς/κηδεμόνες  έχουν αποδεχθεί τον Κανονισμό Λειτουργίας του Media Lab και έχουν υπογράψει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία αδειοδοτούν τη χρήση των υπολογιστών, την πρόσβαση στο διαδίκτυο και τη χρήση του λοιπού τεχνολογικού εξοπλισμού και αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη αποκατάστασης των ζημιών, σε περίπτωση φθορών.

Εγγεγραμμένοι χρήστες κάτω των 15 ετών μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Media Lab μόνο με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα ο οποίος έχει αποδεχθεί τον Κανονισμό Λειτουργίας του Media Lab και έχει υπογράψει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη αποκατάστασης των ζημιών, σε περίπτωση φθορών.

 

Στο χώρο του Media Lab δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφίμων και ποτών (αναψυκτικά, καφές κ.τ.λ.). Επιτρέπεται μόνο η κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού.

 

Η Διεύθυνση της Βιβλιοθήκης έχει το δικαίωμα να στερήσει σε χρήστες, που εμποδίζουν τη λειτουργία του Media Lab ή ενοχλούν τους υπόλοιπους χρήστες, την πρόσβαση στο Media Lab για σύντομο ή μεγάλης διάρκειας χρονικό διάστημα. 

 

 

ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Χρήση Υπολογιστών

Τους υπολογιστές μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο εγγεγραμμένοι χρήστες της Βιβλιοθήκης.

 

Κάθε υπολογιστής επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από 1 χρήστη τη φορά. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον το απαιτεί κάποια κοινή εργασία, ο υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί από δύο χρήστες τη φορά.

 

Κατά τη χρήση του υπολογιστή δεν επιτρέπεται η διαγραφή/ αλλαγή/ προσθήκη  προγραμμάτων και η αλλαγή ρυθμίσεων που υπάρχουν ήδη στον υπολογιστή. Επίσης δεν επιτρέπεται η αποθήκευση προσωπικών αρχείων στον υπολογιστή. Μετά την απομάκρυνση του χρήστη το προσωπικό θα διαγράφει τα αποθηκευμένα αρχεία.

 

Διάρκεια χρήσης του υπολογιστή

Ο κάθε χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή 30 λεπτά με δυνατότητα ανανέωσης χρόνου έως 2 φορές εφόσον δεν υπάρχει αυξημένη ζήτηση. Συνολικά ο κάθε χρήστης μπορεί να καθήσει στον υπολογιστή 1:30 ώρα την ημέρα.

 

 

Φωτοτυπίες/ εκτυπώσεις/σκανάρισμα

Φωτοτυπίες

Οι χρήστες τις Βιβλιοθήκης μπορούν να φωτοτυπήσουν δωρεάν έως 5 σελίδες την ημέρα από το υλικό της Βιβλιοθήκης.

Σε κάθε περίπτωση η φωτοτύπηση έντυπου υλικού οφείλει να είναι νόμιμη και σε συμφωνία με τον (Νόμο 2121/1993, Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα, ΦΕΚ Α 25 1993 )

Εκτυπώσεις

Οι χρήστες μπορούν να εκτυπώσουν δωρεάν έως 3 σελίδες την ημέρα.

Σκανάρισμα

Οι χρήστες τις Βιβλιοθήκες μπορούν να σκανάρουν έως 3 σελίδες την ημέρα.

 

 

 

 

 

Χώρος Διαδραστικής Συνεργασίας  (Co-Working Lounge)

Η πρόσβαση είναι ελεύθερη για τα εγγεγραμμένα μέλη.

Κράτηση

Παρέχεται σε ομάδες χρηστών η δυνατότητα κράτησης κατόπιν αιτήσεως του χώρου διαδραστικής συνεργασίας για αποκλειστική χρήση της ομάδας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι χρήστες πρέπει να υποβάλουν αίτηση τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από την επιθυμητή ημερομηνία χρήσης του Χώρου διαδραστικής συνεργασίας και να αναφέρουν το σκοπό, τον αριθμό ατόμων που θα χρησιμοποιήσουν το χώρο, τη διάρκεια και την επιθυμητή ημερομηνία χρήσης του χώρου. Επιπλέον χρειάζεται να ενημερώνουν σε περίπτωση χρήσης του οπτικοακουστικού εξοπλισμού της αίθουσας.

 

Η μέγιστη διάρκεια χρήσης είναι αυτή των  2 ωρών. 

Δεν επιτρέπεται χρέωση από ιδιώτες με κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

 

Σε περίπτωση  αίτησης θα πρέπει να αναφέρονται τα άτομα (δύο) τα οποία θα είναι υπεύθυνα και θα συνεργάζονται με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης/δράσης.

 

Επίσης οι υπεύθυνοι καλούνται κατά την υποβολή της αίτησης να υπογράψουν Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνουν ότι αποδέχονται στο σύνολο του το κανονισμό χρήσης του Media Lab και ότι αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη αποκατάστασης των ζημιών, σε περίπτωση φθορών. (κατάλογος με το κόστος κάθε εξοπλισμού)

 

Αριθμός ατόμων

Σε περίπτωση κράτησης ο αριθμός ατόμων που θα χρησιμοποιήσουν το Χώρο Διαδραστικής Συνεργασίας θα εξαρτηθεί από το είδος της εκδήλωσης/δράσης. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 25 άτομα αν είναι εργαστήριο και τα 50  αν είναι μαζική εκδήλωση.

 

ΜUSIC STUDIO

Η χρήση του music studio μπορεί να γίνει μόνο με κράτηση προ ημερών ή αυθημερόν εφόσον είναι ελεύθερο, με μέγιστη διάρκεια χρήσης 2 ώρες, με δυνατότητα ανανέωσης χρόνου εφόσον δεν υπάρχει ζήτηση με μέγιστη διάρκεια χρήσης 3 ώρες ανά ημέρα.

Οι ενδιαφερόμενοι χρήστες πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην οποία να αναφέρουν το σκοπό, τον αριθμό ατόμων που θα χρησιμοποιήσουν το Studio, τη διάρκεια και την επιθυμητή ημερομηνία.

Kατά την κράτηση δίνονται τα στοιχεία ενός ατόμου ο οποίος ορίζεται υπεύθυνος κράτησης.

Πρίν τη χρήση του music studio ο/οι ενδιαφερόμενος/οι οφείλουν να υπογράψουν Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνουν ότι αποδέχονται στο σύνολο του το κανονισμό χρήσης του music studio και ότι αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη αποκατάστασης των ζημιών, σε περίπτωση φθορών. (κατάλογος με το κόστος κάθε εξοπλισμού)

Kατά τη χρήση του music studio οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τις οδηγίες χρήσης των μηχανημάτων, τις οποίες θα βρουν αναρτημένες μέσα στο music studio .

Μετά την κράτηση του στούντιο: η αργοπορημένη προσέλευση στο χώρο του στούντιο πάνω από μισή ώρα δίνει το δικαίωμα σε οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο να κάνει χρήση του στούντιο στις ώρες που έκλεισε ο αργοπορημένος χρήστης.

 

Ο χρήστης του στούντιο πρέπει να μεριμνήσει ώστε να έχει προλάβει να σώσει το πρότζεκτ του 10' πριν τον επόμενο χρήστη και να φέρει τα μηχανήματα σε "μηδενικές θέσεις" (default positions). Τα όργανα και ο περεταίρω εξοπλισμός που χρησιμοποίησε πρέπει να τοποθετηθούν πίσω στην αρχική θέση τους και με την πρέπουσα τάξη.

 

Η βιβλιοθήκη δεν φέρει ευθύνη για την διατήρηση των αρχείων στον υπολογιστή. Γι' αυτόν τον λόγο, οι χρήστες του Studio θα πρέπει να φροντίζουν μόνοι τους - είναι δηλαδή δική τους ευθύνη - να μεταφέρουν τα αρχεία τους στον δικό τους σκληρό δίσκο, φλασάκι η άλλο αποθηκευτικό μέσο. Η βιβλιοθήκη θα πρέπει να καθαρίζει και να αδειάζει τακτικά τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή από τα άχρηστα αρχεία και τους φακέλους που δημιουργούν οι χρήστες του Studio, και να διατηρεί τα χρήσιμα αρχεία τακτοποιημένα.

 

Η μη τήρηση του κανονισμού χρήσης δίνει το δικαίωμα στη Διεύθυνση της Βιβλιοθήκης να μη διαθέτει την αίθουσα στο μέλλον στους συγκεκριμένους χρήστες.

 

Αριθμός ατόμων

Το music studio μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι χρήστες της βιβλιοθήκης τόσο ατομικά όσο και ομαδικά.

Σε περίπτωση ομαδικής χρήσης του music studio, o αριθμός ατόμων δε μπορεί να υπερβαίνει τα 7 άτομα.

 

BRAIN PULSE ROOM

Η πρόσβαση στο Brain Pulse Room γίνεται με κράτηση

 

Κράτηση

Παρέχεται σε ομάδες χρηστών ή ατομικά η δυνατότητα κράτησης του Βrain Pulse Room για αποκλειστική χρήση.

Η κράτηση μπορεί να γίνει προ ημερών ή αυθημερόν εφόσον είναι ελεύθερο, με μέγιστη διάρκεια χρήσης 2 ώρες με δυνατότητα ανανέωσης χρόνου εφόσον δεν υπάρχει ζήτηση με μέγιστη διάρκεια χρήσης 3 ώρες ανά ημέρα.

Οι ενδιαφερόμενοι χρήστες πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην οποία να αναφέρουν το σκοπό, τον αριθμό ατόμων που θα χρησιμοποιήσουν το Studio, τη διάρκεια και την επιθυμητή ημερομηνία.

Κατά την κράτηση δίνονται τα στοιχεία ενός ατόμου ο οποίος ορίζεται υπεύθυνος κράτησης.

Πριν τη χρήση του Βrain Pulse Room ο/οι ενδιαφερόμενος/οι οφείλουν να υπογράψουν Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνουν ότι αποδέχονται στο σύνολο του το κανονισμό χρήσης του Media Lab και ότι αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη αποκατάστασης των ζημιών, σε περίπτωση φθορών. (κατάλογος με το κόστος κάθε εξοπλισμού)

Αριθμός ατόμων

Σε περίπτωση ομαδικής χρήσης του Βrain Pulse Room, o αριθμός ατόμων δε μπορεί να υπερβαίνει τα 7 άτομα

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

1.     Οι εγγεγραμμένοι χρήστες της Βιβλιοθήκης μπορούν να δανειστούν τη φωτογραφική μηχανή για χρήση στο εσωτερικό της Βιβλιοθήκης εφόσον δεν την έχει δανειστεί κάποιος χρήστης .

2.     Κατά το δανεισμό της φωτογραφικής μηχανής οι χρήστες καλούνται να παραδώσουν επικυρωμένο φωτοαντίγραφό της ταυτότητας τους στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης και να υπογράψουν Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δεσμεύονται ότι:

α)  θα είναι αυτοί και μόνοι αυτοί υπεύθυνοι για τη φωτογραφική μηχανή

β)  ότι θα αντικαταστήσουν τη φωτογραφική μηχανή σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας

γ)  ότι θα επιστρέψουν τη φωτογραφική μηχανή με τη λήξη του χρόνου δανεισμού που δικαιούνται, διαφορετικά θα υποστούν τις ανάλογες κυρώσεις.

3.     Κάθε χρήστης μπορεί να δανειστεί τη φωτογραφική μηχανή για   3 ώρες  ανά ημέρα.

4.     Οι χρήστες πρέπει να επιστρέφουν τη φωτογραφική μηχανή 20 λεπτά πριν το κλείσιμο της βιβλιοθήκης

5.     Πριν την επιστροφή της μηχανής πρέπει ο χρήστης να επαναφέρει τις αρχικές ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής.

6.     Πριν και μετά το δανεισμό παρουσία του χρήστη γίνεται έλεγχος της φωτογραφικής μηχανής

7.     Ο χρήστης δύναται να δανειστεί και το τρίποδα της φωτογραφικής μηχανής

8.     Ο χρήστης δε πρέπει να αφήσει από την επίβλεψή του τη φωτογραφική μηχανή σε καμία περίπτωση να τη χάσει ή να προκαλέσει βλάβη.

9.     Σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης της φωτογραφικής μηχανής, του φορτιστή της ή της θήκης της ο χρήστης θα κληθεί να αντικαταστήσει τη ζημιά καταβάλλοντας το αντίτιμο που θα ισχύει εκείνη την περίοδο για την αγορά μιας ίδιων χαρακτηριστικών  φωτογραφικής μηχανής/φορτιστή/ή θήκης.

 

Επισημαίνεται ότι για λόγους ασφαλείας οι χώροι της Βιβλιοθήκης εποπτεύονται από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.

 

 Login   powered by suntech s.a.