Αρχική Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. - βιβλιοθήκη - εργαστήρια τέχνης - επικοινωνία - links - ωδείο - θέατρο "Δ. Κιντής" - αναψυκτήριο

εργαστήρια τέχνης
εικαστικά
θέατρο
παράλληλες δράσεις εργαστηρίων
Κανονισμός λειτουργίας Εργαστήριων Τέχνης τμημάτων παιδιών και εφήβων
Κανονισμός λειτουργίας Εργαστήριων Τέχνης τμημάτων ενηλίκωνΚανονισμός λειτουργίας Εργαστήριων Τέχνης τμημάτων ενηλίκων

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οι εγγραφές των Εργαστηρίων Τέχνης γίνονται το μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους, σε ημερομηνία που ορίζεται από την διοίκηση του ΠΑΟΔΗΛ και τηρείται αυστηρή σειρά ανάλογα με την ώρα προσέλευσης ,  δίνοντας προτεραιότητα στους κατοίκους  Ηλιούπολης.  Παράταση δίνεται μόνο σε περίπτωση που υπάρχουν κενές θέσεις. Δικαίωμα εγγραφής έχουν άτομα από 18 ετών και άνω και από τα παλαιότερα μέλη, μόνο όσα έχουν εξοφλήσει προηγούμενες οικονομικές τους συνδρομές.

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τα Εργαστήρια Τέχνης του «Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.-Γρηγόρης Γρηγορίου» λειτουργούν ως  προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης και ακολουθούν τις επίσημες αργίες των σχολείων.

Το πρόγραμμα κάθε τμήματος διαμορφώνεται ανάλογα με τη φύση και τις ανάγκες του αντικειμένου και ύστερα από εισήγηση των δασκάλων. Όλα τα θέματα που αφορούν το κάθε Εργαστήρι, όπως  τα έτη παρακολούθησης, οι ώρες απασχόλησης, το ποσό συνδρομής, οι τυχόν δόσεις στις οποίες θα καταμεριστεί καθώς και οι ημερομηνίες καταβολής αυτών και γενικά η λειτουργία των Εργαστηρίων, προσδιορίζονται με απόφαση  Δ.Σ. του «Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.-Γρηγόρης Γρηγορίου».

Η εποπτεία για τη διεξαγωγή του μαθήματος και την εν γένει σωστή λειτουργία του χώρου γίνεται με ευθύνη του δασκάλου και όλα τα μέλη είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του.

Η παράβαση του κανονισμού λειτουργίας των Εργαστηρίων επιφέρει σαν συνέπεια την προσωρινή ή οριστική αποβολή του μέλους από το εργαστήριο. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το Δ.Σ. του ΠΑΟΔΗΛ  ύστερα  από εισήγηση του δασκάλου.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη οφείλουν να παρακολουθούν τα μαθήματα  ανελλιπώς, σε περίπτωση δε μακροχρόνιας απουσίας (1 μήνας) χάνουν τη θέση τους, η οποία μπορεί να καλυφθεί από άλλο μέλος.

Ο σεβασμός προς το δάσκαλο, τα υπόλοιπα μέλη και το χώρο των εργαστηρίων εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των τμημάτων και το ευχάριστο κλίμα μεταξύ των συμμετεχόντων.

Είναι σημαντικό για την ομαλότερη λειτουργία των εργαστηρίων μας η  εξόφληση των συνδρομών  να γίνεται εντός των ημερομηνιών που έχουν ανακοινωθεί. Όσα μέλη δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έως το τέλος Νοεμβρίου χάνουν τη θέση τους ως μέλη του εργαστηρίου.

Υπάρχει  ειδική μέριμνα που αφορά τις συνδρομές, για περιπτώσεις που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η διοργάνωση της ετήσιας έκθεσης/παράστασης/συναυλίας  γίνεται με ευθύνη των δασκάλων.

Η συμμετοχή των μελών κατά τη διοργάνωση και κατά  την υλοποίηση της εκδήλωσης είναι υποχρεωτική, εκτός αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι απουσίας τους.

Ο «Π.Α.Ο.Δ.Η.Λ.-Γρηγόρης Γρηγορίου» διατηρεί το δικαίωμα τήρησης φωτογραφικού αρχείου από τα μαθήματα, τα έργα και τις εκδηλώσεις των Εργαστηρίων Τέχνης, για την παρουσίαση και προώθηση των Εργαστηρίων σε εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, έντυπα κ.λπ.


 Login   powered by suntech s.a.